Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 384 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 384 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Cửu hoa sơn đỉnh,

Tử khí đằng đằng.

Di tân nhất chu,

Thủ khứ tiền hành.

DỊCH NGHĨA

Cửa huê đỉnh núi khí trùng trùng,

Nếu hỏi vận trình nào khả thông.

Trên có một thuyền để sẵn đó,

Đem đi vượt biển ắt nên công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở địa vị cao mà vương cao, việc lớn có thể thành. Rất có ích chứ, không có gì trở ngại sai lầm cả. Người bói được quẻ này nhất định phải có tiền trình tốt đẹp.

Quẻ nói: bạn muốn giải quyết hay muốn thành đạt được sở cầu, thì phải cố sức và gan dạ mạnh tiến mới toại nguyện như ý, như quẻ thơ trên đã tả, phải leo lên đỉnh núi, mới lấy được chiếc thuyền để vượt biển, đó không phải mách ta phải cố gắng và gan dạ sao?

Vậy bạn nên phấn khởi tinh thần, cố gắng nhắm vào việc đã định mà đi, ắt sẽ gặp được nhiều điều may mắn.

Khó khăn, mà cố gắng vượt qua thì sự thành quả càng tốt đẹp hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhân phi Khổng Nhan, tiểu năng vô quá, quá như năng cải, nhưng phục vô quá, khai hoa bất túc, bằng kết quả, phương vi chuẩn, phóng khai hoài bão ý hân hân.

/ Người ta chẳng phải là Khổng Nhan, ít có thể không lầm lỗi, có lầm lỗi mà biết sửa thì vẫn là không, hoa nở không đủ thì bằng cứ vào kết quả mà làm chuẩn đích, ph&aoacute;ng sả sự hoài bão thì tâm ý vui./

Quẻ 384, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 384 chính lá trục 3-8-4. Đây là quẻ cuối cùng của ma trận 384, hàm nghĩa ma trận đã hoàn tất một vòng, khởi đầu một ma trận mới (khác), trong quá trình từ khởi hành cho tới khi kết thúc, có hung có cát, có thiện có ác, nên lấy đó răn mình tu thân, không nên than trách, tiếc nuối việc/sự đã qua, nên hăng hái cho vòng ma trận mới.

Quẻ 384, tu thân cát lợi.

Đức quẻ: / Người ta đâu phải Khổng Nhan/ Mà mong tránh khỏi lỗi lầm già non/ Lỗi mà biết sửa mới son/ Hoa dù mất vụ trái còn chắt chiu/ Chẳng ôm mộng hão, ảo thêu/ Để lòng thư thái sáo diều chiều vui./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top