Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 383 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 383 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Xà khả hóa long,

Đầu giốc tương sức.

Bình địa nhất thanh lôi,

Phương hiển long xà lục.

DỊCH NGHĨA

Rắn này có thể biến thành rồng,

Sừng nó mọc ra có thấy không.

Chờ lúc trời ban một tiếng sấm,

Long xà mới hiển sức kinh hồn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ công sức ngầm chứa hoàn toàn là do tự một mình mình. Bỗng sừng đầu xuất hiện (ý nói lúc gặp thời thi thố được tài năng), đấy là lúc công thành danh toại, thời vận tốt lành với mình. Người xin được quẻ này rất nên súc tích lực lượng để chờ thời.

Những sự cầu mưu của bạn sắp được toại ý và sự thành tựu là rất tốt đẹp, vì quẻ có tả cảnh công việc cầu mưu như con rắn sắp hóa thành rồng, đó là ẩn chỉ trong công việc sắp được may mắn và thành đạt đấy.Vậy, bạn hãy cố sức mà làm sau này sẽ thấy được kết quả tốt đẹp.

Hanh thông. Chỉ cần người đề bạt là công việc hay thanh danh sẽ rỡ ràng, ví như con rắn đang chờ một tiếng sấm vậy. Biểu tượng: rồng, rắn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Cửu Hoa sơn đỉnh, tử khí đằng đằng, di tận nhất chu, thủ khứ tiến hành.

/ Đỉnh núi Cửu Hoa, tử khí rừng rực bốc lên, khác hẳn một con thuyền tiến đi về phía trước./

Quẻ 383 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 383 tự thân vận động trục 3-8-4, số 3 còn lại theo bước ma trận lên số 4, rồi đứng. Số 3 thuộc Gia đình, số 8 thuộc Trí thức và số 4 thuộc Phú quý, cả ba đều trên trục đông của ma trận, thuyền nghiêng. Phía tây ma trận ảo mờ. Ham muốn về phương tây, chỉ thấy tử khí, nơi Cửu Hoa sơn đỉnh (đỉnh núi Cửu Hoa) e là xấu.

Quẻ 373 hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top