Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 382 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 382 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Hoàng ngưu tịch thổ,

Đại lực khai cương.

Tây thành thời hậu,

Cốc mễ doanh thương.

DỊCH NGHĨA

Bò vàng khẩn đất làm mùa,

Cấy cày cố sức giỡn đùa vui tươi.

Chờ khi gặt hái đến thời,

Ằt đầy kho gạo, hả cười hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên có chuyện cần lao khổ lúc đầu thì về sau thế nào cũng được yên vui. Người bói được quẻ này khi gặp việc cần nên tranh, tiến hăng hái hoạt động chớ có lui bước lại sau. Có như thế thì khói phụ chí bình sinh của mình.

Theo ý quẻ nói công việc cầu xin của bạn hãy nên cố sức chăm lo như con bò khẩn đất làm mùa, sau này sẽ đạt thành mỹ mãn, gạo lúa đầy kho, chẳng lo mất mát đi đâu, và mặt khác, vận thời từ nay về sau sẽ được hanh thông rồi không còn gì đáng lo đấy.

Có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sà khả hóa long, đầu giác tương xuất, bình địa nhất thanh, lôi oanh phượng hiển, long sà hữu lực.

/Rắn có thế hóa rồng, trên đầu mọc sừng, một tiếng nơi đất bằng, như sấm vang mới hiện, rồng rắn đều có sức./

Quẻ 382 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 382 tự thân vận động trục: 3-8-4, rồi 8-2-5, rồi vận động toàn diện. Quẻ này, tam tài không cần bàn thêm vì thế ma trận vận động toàn diện, thế cát lợi và cát lợi đó là chân lý. Số 3, phương chính đông là phương của Thanh Long, số 4, phương đông nam, cửa tốn đất của Rắn, kết trục 3-8-4 bảo là rắn có thể hóa rồng, mọc sừng. Và khi kết trục 8-5-2, trục thổ, là Rắn, Rồng đều có lực (Long, Sà hữu lực).

Quẻ 382: Tu thân cát vượng.

Lợi tam tài, lợi gia đạo an khang, lợi khuyếch trương, nhóm bạn, hội bạn, lợi kiến qúy, xuất hành. Khởi việc đừng chậm trễ.

Đức quẻ: / Một khi rắn hóa thành rồng/ Là khi rắn nhú mầm sừng non tơ/ Đất bằng nổi trống phất cờ/ Linh thiêng rồng rắn hiện ra hình hài/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top