Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 381 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 381 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Sơ thực ẩm thủ,

Lạc tại kỳ trung.

Cao lương mỹ vị,

Phản sử tâm mông.

DỊCH NGHĨA

Uống nước ăn rau vẫn vui,

Cao lương mỹ tửu chứa mùi hôi tanh.

Làm ăn suy nghĩ mới thành,

Ham mê sung sướng lấy phần khổ đau.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ khuyên ta nên kiêm ước trong cách dưỡng sinh. Ắn uống có thanh đạm thì thân mới khoan khoái dễ chịu, thân có khoan khoái dễ chịu thì tâm mới an nhàn thoải mái. Càng huy hoắc, xa xỉ, tinh thần càng rối loạn mờ ám. Người nào xin được quẻ này thì nên an bần lạc đạo là hơn.

Hai câu đầu của quẻ là cố ý khuyên bạn phàm mưu tính việc làm ăn gì, điều cần nhứt là đừng nuôi dục vọng cao, và muốn cao mà lại thành thấp chẳng ích lợi gì đâu. Cũng như hai câu sau càng nói rõ kết quả sự ham muốn cao sang.

Vậy những việc cầu mưu của bạn, hãy nên tính kỹ, và phải bớt lòng tham thì mới nên công.

ԑuân tử thực vô cầu bảo, sư vô cầu an để nói lên cái chí của họ, ăn chẳng cần no, ở cũng chẳng cần ấm, tỏ ra cái ý chẳng tham vọng, vừa đủ là được. Chớ tham vọng nhiều.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hoàng ngưu tịch thổ, đại lực khai cương, lưỡng thành thời hậu, cốc mễ doanh thương.

/ Trâu bò vỡ ruộng đất, người khỏe mạnh phá phạt bờ, Cả hai khi thành tựu thời thóc gạo đầy kho../

Quẻ 381, âm dương thuận lý bất hoàn. Ma trận 381 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-8-4 và 8-1-6 rồi vận động toàn diện.

Quẻ này nhớ lời Khổng Tử dạy: Khó nhọc mà không khoe khoang, có công với đời mà chẳng nhận là ân đức, đức như vậy là cực dầy.

Quẻ 381, Tu thân cầu cát vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top