Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 380 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 380 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Đông phong lai,

Hoa tự khai.

Đại gia át thái,

Sướng ấm tan bôi.

DỊCH NGHĨA

Trời quang đãng, thổi gió đông,

Bông hoa tự nở ruộng đồng xanh tươi.

Cùng nhau mừng rỡ một hơi,

Ba ly hả dạ cuộc đời hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này tượng thời đã tới vận đã về, có phúc thì cũng hưởng, khen đẹp, nhậu nhẹt thật là cảnh vui dướng đến cực độ. Đây là một trong những quẻ thượng cát mà người xin được quyết phải bằng lòng kiếp sống thời vận của mình.

Thời vận của bạn hiện nay. Quẻ cho rằng như gió đông đến bông hoa tự nở, cùng mừng rỡ và uống cạn hai ly vui sướng cuộc đời, nghĩa là nói vận trình của bạn đã đến lúc hanh thông, gặp may mắn như gió đông, bông nở đẹp.

Như thế, việc cầu xin của bạn ắt sẽ được toại nguyện nay mai, nhứt là việc tiểu đăng khoa chắc mắn trong tay rồi.

Cuộc đời lên hương, thỏa giấc mộng hường.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sơ thực ẩm thủy, lạc tại kỳ trung, cao lương khứu vị, phản xứ tâm mông.

/ Ăn rau dưa uống nước lã mà lòng luôn vui vẻ mới hay, còn hơn cao lương mỹ vị mà làm cho tâm mê muội./

Quẻ 380 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 380 vận động duy nhất trục dọc 3-8-4, rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 385. Quẻ 385 chính là quẻ 1 (385-384) khởi động ma trận từ đầu. Nhấn mạnh: Quẻ 385 chính là quẻ số 1. Xem lại quẻ 1: Quẻ thủy. Khởi Đạo. Khởi ma trận. Khởi thai khí. Khởi sự, khởi việc, khai trương, kết hôn, xuất hành. Là số 1. Là Sự Nghiệp. Ma trận bắt đầu vận động. Lên số 2 là thuận lý. Mùa quẻ quanh năm. Quẻ đại cát. Lợi nam nhân. Lợi lạc cho tất cả mong/cầu. Khắc kỵ nghi hoặc.

Quẻ 380, Lợi đức tin. Đức tin đúng, thuận lý, mọi việc làm đều hành thông cát tường. Mọi di đoan, lú lẫn mê muôi đều hung xấu.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top