Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 379 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 379 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thiên Thái

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Càn

NGUYÊN VĂN

Dữ kỳ nhật doanh doanh,

Hà như dạ thổn thổn.

Nhật lý đa lao hình,

Dạ gian đa hảo mộng.

DỊCH NGHĨA

Hằng ngày vất vả đã đành,

Sao mà đêm vẫn quay quanh đắn đo.

Ban ngày cực khổ rán lo,

Đêm khuyên yên giấc để cho yên thần.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết lao tâm chẳng bằng lao lự. Lao tâm thì nhiều lo nghĩ, lao lực thì lắm mộng lành. Người xin được quẻ này nên suy nghĩ cẩn thận mà chọn lấy điều hơn, bỏ đi điều dở, không nên bắt cá hai tay.

Những việc cầu mưu của bạn, ý quẻ mách rằng: cứ làm, chớ nên suy nghĩ và đắng đo quá, e sanh ra nản chí thì không hay, cho nên quẻ có hai câu sau như trên để khuyên bạn là tất cả công cầu mưu, cứ để nó tự nhiên phát triển, và đừng quá bận tâm. Sau sẽ được yên vui.

Cứ tính, đừng lo làm gì. Càng lo càng quẩn trí,

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đông phong lai, hoa tự khai, đại gia xướng thái, sướng ẩm tam bôi.

/ Gió đông tới đón xuân sang, hoa nở thêm tươi vẻ rộn ràng, ca hát hái hoa nhà nhà thỏa, sướng lòng rượu rót uống vài chung./

Quẻ 379, thuần dương. Ma trận 379 tự thân vận động trục 3-7-5, rồi kết trục 5-9-1, tất cả các số dương xuất hiện đủ, nhưng ma trận đứng. May mắn của ma trận khi kết trục 5-9-1, số 1 là Sự nghiệp, có khả năng khởi ma trận từ đầu.

Đông phong lai, hoa tự khai: Gió đông tới đón xuân sang/ hoa nở thêm tươi vẻ rộn ràng/ Một năm bắt đầu từ mùa xuân, ma trận khởi từ số 1 là vậy.

Đại gia xướng thái, sướng ẩm tam bội: Ca hát hái hoa nhà nhà thỏa/ Sướng lòng rót rượu uống vài chung, là vậy.

Quẻ 379, đại cát, thư thái an khang.

Lợi tam tài, lợi kiến quý, kết giao, lợi nhóm bạn mưu sự hội sự, lợi khuyếch trương buôn bán, lợi kiên nhẫn vượt khó.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top