Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 377 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 377 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ THƯỢNG

Địa Trạch Lâm

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Phỉ báng ngôn vật kế,

Luận đáo đầu lai, số dĩ định.

Lục lục phù sinh,

Bất như an phận.

DỊCH NGHĨA

Những lời phỉ báng kể làm chi,

Tốt xấu cuối cùng số đã ghi.

Lăn lóc trần gian trong cuộc sống,

Đâu bằng an phận chẳng lo gì.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ cầu toàn mà hỏng. Tâm đã mệt sức lại nhọc chi bằng tìm cách giữ mình cho cẩn thận yên phận. Huống hồ nhân sinh trên cõi thế, kiếp sống có là bao. Bởi thế, người xin được quẻ này nên cần biết lui một bước về mà suy tưởng rồi hãy mong tái đồ.

ԍạng trung hữu thời chung tụ hữu, mạng trung vô thời mạt cưỡng cầuԮ Đó là câu nói của tiền nhân để lại cho chúng ta, nghĩa là số mình có tự nhiên phải có. Trái lại số mình không có mà cố cầu cho có đi nữa rút cuộc vẫn trả là số không, và đó cũng là ý quẻ này đấy.

Vậy bạn hãy căn cứ bài thơ trên, tự suy tính mà hành sự, rất hữu ích hơn cho bạn đó.

Số mệnh định sẵn, lo lắng vô ích, đừng bồn chồn chẳng ích gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất cá trư, khả tế thiên địa, tuy táng thân, diệc toán hảo xứ.

/ Một con lợn có thể tế trời đất, tuy rằng mất có một thân, nhưng cũng đã mưu toan được một việc tốt.. /

Quẻ 377, thuần dương. Ma trận vận động trục 3-7-5, số 7 còn lại lên số 8 theo bước ma trận, kết trục 3-8-4, rồi vận động toàn diện. Nếu bảo số 3 Gia đình là hiện tại, thì số 7 Tử tức là tương lai. Quẻ 377 một hiện tại, hai tương lai, tang ẩn cái nghĩa sống của hiện tại mà nuôi vọng hưng thịnh của tương lai. Sau số 7 là số 8, số 8 thuộc Trí thức, phải xây dựng tương lai trên một nền tảng văn hóa, giáo dục nhân bản, vững chắc thì mới mong tương lai xán lạn như mong cầu.

Quẻ 377, Tu thân cát vượng.

Quẻ 377, lợi tam tài, lợi hôn nhân, tử tức. Lợi vị tha bất lợi vị kỷ. Lợi nhóm bạn hội bạn, kiến quý, khuyếch trương hùn hạp. Bất lợi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top