Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 374 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 374 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Trạch Lâm

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thế giới tự thanh minh,

Bất tri tuyệt.

Dã điệp yếu tiểu tâm,

Tu phòng tao hỏa.

DỊCH NGHĨA

Thế giới tự thanh tươi,

Nào hay đã hết lời.

Làm ăn phải để ý,

Mới tránh họa cho người.

LỜI BÀN

Quẻ này cho chủ biết thời sự càng ngày càng hỏng nát rối loạn, bất tất cầu tiến làm gì. Vì thử có liều lĩnh lên đường, thì phải hết sức đề phòng cẩn thận nếu không sẻ xảy ra nhiều chuyện tai họa bất ngờ.

Ý quẻ nói, hiện nay công ăn việc làm cũng như vận thời của bạn tuy được bình thường, không có gì vui buồn đáng kể. Nhưng sự bình thường đó nếu bạn trong việc cầu mưu sơ ý, không tính toán và đề phòng chu đáo ắt sẽ vấp phải những điều không hay. Vậy bạn nên cẩn thận trong việc làm ăn hiện nay, và nên dừng việc làm ăn mới thì hay hơn.

Vừa phải, bình thường, an phận cho qua thời đã, cầu sự bình bình.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khiêu long môn, tu cấp lãng, lôi điện oanh oanh, dược vạn trượng.

/ Rồng nhảy vọt ra cửa như cuốn sóng, như sấm sét ầm ầm, và nhảy vọt lên cao hàng vạn trượng./

Quẻ 374, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 374 vận động cùng lúc hai trục 3-7-5 và 3-4-8 rồi vận động toàn diện. Quẻ 374, số 3 thuộc Gia đình, số 7 thuộc Tử Tức và số 4 thuộc Phú quý, cả ba việc này thành tựu thì cuộc đời còn cầu mong gì thêm ? Số 3 đất của Rồng, đầu rồng, số 7 là vực của rồng, đuôi rồng, là Rồng đã hiện đầy đủ. Rồng bay quẫy lên đông nam cửa tốn, số 4, tuyệt cách tung bay, cát vượng muôn sự.

Quẻ 374, tu thân đại cát.

Lợi an khang gia trạch.Lợi cầu tài, cầu quan, lợi kiến quí. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi tử tức thành đạt, hiếu nghĩa.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top