Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 373 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 373 của Khổng Minh Thần Toán

Quẻ số 373

HẠ TRUNG

Địa Trạch Lâm

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Đông các duyên khai,

Giai khách tự lai.

Cao ca xướng họa,

Triển ấp thư hoài.

DỊCH NGHĨA

Vui mừng thiết tiệc lầu đông,

Biết bao khách quý trùng trùng tự lai.

Hòa ca nhạc tấu êm tai,

Tiến trình vạn lý thư hoài hết lo.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đàm đạo vui cười muôn phần khoái thích. Người khách quý trở về chung vui với nhau. Người xin được quẻ này chủ được bạn tốt cùng nhau mưu đồ việc lớn, chấn hưng sự nghiệp, cho nên khi vui, cùng xướng họa vang ca, cảng tượng thật vô cùng hoan lạc.

Việc thắc mắc của bạn có lẽ ngày tháng gần đây sẽ được giải quyết thỏa đáng, vì quẻ thơ cho biết rằng thiết tiệc lầu đông, quý khách vui hát ca vang. Bốn câu thơ trên đều tả cảnh vui mừng, nhứt là câu chót nói: toại nguyện bình sinh đấy. Vậy việc cầu của bạn không phải dỡ dang mà là chắc chắn được thỏa mãn đó.

Tốt đẹp, hanh thông, thời vận đến kỳ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thế giới tự thanh ninh, bất tri từ di hữu, đả điệp yếu tiểu tâm, tu phòng tao hỏa độc.

/ Thế giới tự thanh ninh, có biết đâu lời đó đã cũ, phải để tâm dè dặt, nên đề phòng gặp hỏa độc./

Quẻ 373 thuần dương. Ma trận 373 tự thân vận động trục 3-7-5, số 3 còn lại theo bước ma trận lên số 4, rồi vận động toàn diện. Tàng ẩn quẻ: Tu Phòng Tao Hỏa Độc. Là sao? Quẻ này giảng theo quẻ Sư (xuất quân), hào từ bảo phải cẩn thận, khéo léo mới tránh được hung xấu. Lời quẻ diễn giảng cảnh xuất quân, khí thế tràn đầy dương cương, e bốc thành lửa, vừa xuất quân đã gặp lửa thì đấy là lửa độc, lửa nơi chính tây, kim mà tàng ẩn lửa trong con số 7, cẩn trọng nhiều lắm mới mong thoát họa. Nhấn mạnh: Hỏa thuộc Thành tích, là tiền và danh.

Quẻ 373 hung cát song hành.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top