Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 372 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 372 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Hỏa tao thủy khắc,

Hỏa diệt kỳ quang.

Thủy lạo thao thao,

Nguyên viển lưu trường.

DỊCH NGHĨA

Nước đang khắc lửa, sáng mờ,

Lửa tàn thế yếu biết nhờ chổ nào.

Hiện nay thế nước thao thao,

Nguồn xa chảy mạnh ba đào nổi cơn.

LỜI BÀN

Lửa ở đây ngụ ý chỉ tâm tư lo lắng nóng nảy bồn chồn. Nước ở đây ngụ ý chỉ tài lợi. Còn nguồn xa giòng lại dài ngụ ý nói hết sức nhiều. Người xin được quẻ này sẽ là chủ giàu lớn. Tiền của kéo tới như nước đã không bao giờ hết lại còn nhiều vô kể.

Quẻ ý mách rằng, hiện nay thời vận của bạn đang bị lửa nuớc khắc, nên cái sáng của lửa lu mờ, và sức nước càng chảy mạnh, nên lửa khó sáng lắm, nói cho rõ là hiện thời vận của bạn còn xấu còn nhiều trở lực, cho nên những điều cầu mưu khó mà như ý. Hãy cẩn thận trong việc làm và chớ đặt cao vọng, chờ qua một thời gian nữa may ra mới có thể gặp may mắn.

Bất thông, bất minh, dang dỡ, thất bại, vì thế chỉ nên chờ thời.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Đông các diên khai, nhai khách tự lai, cao ca xướng họa, triển ấp thư hoài.

/ Gác đông mở tiệc, khách đẹp tự đến, hát vang xướng họa, mở ra rót vào thư thái trong lòng./

Quẻ 372 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 372 tự thân vận động trục: 3-7-5, rồi 7-2-6, rồi vận động toàn diện. Quẻ này, tam tài không cần bàn thêm vì thế ma trận vận động toàn diện, thế cát lợi và cát lợi đó là chân lý. Đông Các Diên Khai: (gác đông mở tiệc): Quẻ bắt đầu số 3, phương chính đông, cung Gia đình, mở tiệc. Nhai Khách Tự Lai: (khách đẹp tự đến), phương chính đông mở, phương chính tây, cung Tử tức, kết trục, Tự Lai. Cao Ca Xướng Họa (hát vang xướng họa): Số 3 thuộc Chấn lôi vui vẻ ồn ào/ Số 7 thuộc Đoài, hoan hỉ, hát cười. Triển Ấp Thư Hoài (mở ra rót vào, thư thái trong lòng): hạnh phúc ở số 6, cung quý nhân, kết trục 7-2-6.

Quẻ 372: Tu thân cát vượng.

Lợi tam tài, lợi gia đạo an khang, lợi khuyếch trương, nhóm bạn, hội bạn, lợi kiến qúy, xuất hành. Đặc biệt lợi sum vầy, đoàn tụ.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top