Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 371 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 371 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Quá dương trường,

Nhập khang trang.

Ngũ lăng cừu mã,

Thường tư cố hương.

DỊCH NGHĨA

Qua rồi gai gốc đến khang trang,

Nước bước đường đi đã dễ dàng.

Toại nguyện công thành nên hãy nhớ,

Cố hương thân quyến chớ quên màng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ trước lo nhưng sau vui. Thiếu niên đắc chí mặc áo gấm về làng, tình đời thương như thế. Người xin được quẻ này coi như xin được quẻ tốt.

ԑua gai gốc đến khang trang đó là quẻ cho hay rằng, thời vận của bạn, đã hết rủi đến may rồi và vận trình hanh thông chẳng còn gì lo ngại nữa, nên phải cố gắng cầu tiến đi, ngày vui sướng sắp về với bạn, nhưng quẻ nhắn nhủ rằng, khi sự cầu mưu đã thành như ý, hãy nên nhớ đến những kẻ đã từng phụ sức với bạn trong sự nghiệp, hoặc giả là phải lấy chữ nghĩa thì mới được yên lành hơn.

Hanh thông, nhưng lúc thành đạt phải nhớ công người, đừng có trăng rồi phụ đèn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hỏa tạo thủy khắc, hỏa diệt kỳ quang, thủy thế thao thao, nguyên viễn lưu trường

/ Lửa hồng gặp thủy khắc, lửa tất ngay. Sóng cồn thế nước chảy, nguồn xa dòng xiết khôn lường./

Quẻ 371, thuần dương. Ma trận 371 tự thân vận động trục 3-7-5 rồi 1-5-9 rồi đứng, đứng trong tình thế tất cả các số dương đã xuất hiện đủ, nhưng chưa có âm.

Số 1 thuộc Khảm thủy, số 5 thuộc Thổ trung tâm, số 9 thuộc Lý hỏa. Theo thứ tự xuất hiện của 1-5-9 thì thủy tràn lên dập tắt hỏa, 1 lên 9. Trên đường thủy lên dập hỏa, phải qua trung cung thổ, thổ hỏa tương sinh nên thổ giúp hỏa kháng thủy, hỏa vì thế mà tựu. Ẩn tàng trong quẻ giải pháp tránh khắc tìm sinh, vào cửa sinh ra cửa tử hoặc ngược lại mà thụ cát tường.

Quẻ 371, hung cát song hành. Tu thân cầu cát vượng.

Đức quẻ: / Lửa đang cháy gặp cơn mưa xối/ Lửa cháy rừng cũng phải tắt thôi/ Kình Đà thủy thế đầy vơi/ Nguồn xa khó gọi dòng trôi khó chào/.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top