Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 370 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 370 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Hổ xuất kim bảng,

Hữu dũng dịu hà tế.

Chẩm tư sơn ông,

Phi phú do hữu thú.

DỊCH NGHĨA

Cọp xuống đồng bằng bị chó khi,

Dù gan lúc đó chẳng ra gì.

Đâu bằng ở núi quyền oai vũ,

Thú vị còn đây kể phú chi.

LỜI BÀN

Quẻ này nói dũng cũng chưa đầy đủ để ỷ cậy, giàu cũng chẳng thể giữ được đâu. Cái đạo lập thân là tại ở đức chứ không ở dũng. Cái đạo giữ thân là nhờ ở nhân chứ không nhờ ở giàu. Bởi vậy, người xin được quẻ này nên tự mình suy nghĩ kỹ phân biệt cho rõ ràng mà tìm lấy một lối sống thích hợp.

Theo ý quẻ cho biết: Cọp phải ở núi mới oai, nên khi ra xuống đồng bằng hay ra rừng núi, ắt sẽ không lợi, hơn nữa. Cọp thì phải ở rừng núi, dầu sao cũng có thú vị hơn.

Do những lời khuyên dạy trên thì việc cầu xin của bạn phải chờ đợi một thời gian nữa. Và giữ gìn cách sinh sống lâu nay đừng nên phát triển thì tốt hơn, vì quẻ thơ câu chót có khuyên ta rất rõ ràng rồi.

Chớ từ bỏ cảnh cũ, hay nếp sống cũ, mà khó tính và e thất bại. Biểu tượng: cọp, chó.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Quá dương trường, nhập khang trang, ngũ lăng cừu mã, đường tư cố hương.

/ Qua chật hẹp, vào khang trang, thấy ngựa cừu gò đống ngổn ngang, lòng khách lữ nhớ quê nhà./

Quẻ 370 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 370 vận động duy nhất trục ngang 3-7-5, rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 375. Quẻ 375 lại chính là trục 3-7-5 cũng đứng.

Quẻ 370, tu thân phúc đức. Có đức tin, chí thành với đạo, trung chính, kiên nhẫn, bền gan chờ thời cơ, thì mọi sự đều thành tựu, mãn nguyện. Nỗi nhớ nhà chỉ là một thử thách nhỏ với người ly hương xa xứ lập nghiệp mà thôi.

Đức quẻ: / Trời đứng nắng men chân đường hẹp/ Bước vào trang trang đẹp an khang/ Ngựa cừu gò đống ngổn ngang/ Chợt lòng lữ khách mang mang nhớ nhà../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top