Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 368 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 368 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Tầm phương xuân nhất,

Thích kiến hoà khai.

Đóa đóa kham trích,

Chi chi khả tài.

DỊCH NGHĨA

Đang tìm vui sướng thưởng ngày xuân,

Lại gặp bông hoa nở rỡ ràng.

Tất cả vườn cây đều hái được,

Cành nào cành nấy cũng xuê xang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc đều như ý, bất cứ ở đâu cũng yên thân. Người bói được quẻ này bất cứ hỏi điều gì cũng đều được tốt lành cả. Cho nên khỏi cần phải nghi ngại lo sợ gì.

Ý quẻ dạy rằng: sự cầu xin của bạn, nhứt về tình duyên, ắt sẽ mỹ mãn tốt đẹp. Trai được vợ hiền, gái có chồng sang, hạnh phúc một đời. Vì câu thơ trong quẻ tả rằng. Tìm vui ngày xuân lại gặp hoa nở. Bông nào cũng tươi, cành nào cũng tốt. Nghĩa là tất cả đều tốt không gì chê được.

Tốt đẹp. Hỉ hỉ, sự sự như ý sở cầu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Long nhất ngâm, vân tiên hưng, xung tiêu trực thượng, khoái đổ thái bình, vi vân vi vũ, quân quân thần thần.

/ Rồng một khi cất tiếng thì mây đùn đùn lên, vọt thẳng không trung, thế thời mau thấy cảnh thái bình, người văn hay, người võ giỏi, đấng minh quân, bậc hiền thần./Quẻ 368, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 368 tự thận vận động cùng lúc hai trục: 3-8-4 và 6-8-1 rồi vận động toàn diện ma trận. Số 3 phương chính động, đất của Thanh Long, số 6, phương tây bắc, cửa càn, thủy cường bậc nhất (Long Nhất Ngâm, Vân Tiên Hưng/ Rồng một khi cất tiếng thì mây đùn đùn lên/ Số 8, phương Đông Bắc, Cấn/Sơn , rồng Xung Tiêu Trực Thượng (vọt thẳng không trung). Rồng nhập ma trận vang như sấm, số 3, quẫy lên trời mây nước (số 6) cảnh tượng thật kỳ vĩ, oai hùng, tràn đầy sung lực. Người người trong bối cảnh này thật tốt đẹp.Quẻ 368, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top