Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 367 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 367 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Hỏa Minh Di

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thử khứ vạn lý trình,

Khước ngọ kiến tri âm.

Đồng tâm cộng tế,

Kiến lập huân danh.

DỊCH NGHĨA

Nay đi muôn dặm, vân trình,

Bông hoa cũng biết lòng mình chí xa.

Cùng nhau cứu vớt sơn hà,

Lập nên công việc danh ca vang lừng.

LỜI BÀN

Quẻ này bảo ta rất nên đi xa, đi xa có lợi ích mà còn được người phò trợ. Sau khi trải hết trở ngại khó khăn ắt tới con đường bằng phẳng hanh thông. Người bói được quẻ này chớ nên quyến luyến quê hương mà phải tung cánh chim bằng vạn dặm thì mới có sự nghiệp lẫy lừng.

Theo ý quẻ cho hay rằng: từ nay về sau, vận tình của bạn muôn dặm. Nghĩa là tương lai của bạn tốt đẹp đến độ bông hoa còn biết tới và cùng lòng góp sức như hai câu 2 và 3 đã nói.

Vậy việc cầu xin của bạn cứ thi hành đi ắt gặp may mắn, hạnh phúc, nếu bạn cầu thi cử, công danh thì chắc chắn ԫiếm bảng đề danhԠđấy.

Tốt đẹp. Rồng mây gặp hội. Phỉ chí nam nhi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tầm phương xuân nhật, ngộ kiến hoa khai, đóa đóa kham trích, chi chi khả tài.

/ Ngày xuân đi tìm cỏ thơm, vừa lúc thấy hoa nở, bông nào cũng muốn hái, cành nào cũng muốn bẻ về trồng. /

Quẻ 367, âm dương thuận lý bất hoàn. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-7-5 và 6-7-2, rồi vận động toàn diện ma trận. Số 3 thuộc Gia đình, hàm ý hiên tại, số 7 thuộc Tử tức, hàm ý tương lai, số 6 thuộc Quý nhân, bảo rằng Gia đình và Tử tức đều may mắn tốt lành, cũng có nghĩa là hiện tại và tương lai đều xán lạn.

Quẻ 367, Tu thân cát vượng.

Quẻ 367, lợi tam tài, lợi hôn nhân, tử tức. Lợi vị tha bất lợi vị kỷ. Lợi nhóm bạn hội bạn, kiến quý, khuyếch trương hùn hạp. Bất lợi kiện tụng.

Đức quẻ: / Ngày xuân dạo bước tầm hoa/ Sắc trăm hoa nở la đà gió vương/ Hoa nào cũng muốn ngắt hương/ Cành nào cũng muốn trồng luôn vườn mình/.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top