Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 366 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 366 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục

Động Hào Lự

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Lô trung hỏa,

Sa lý kim.

Công lực dáo,

Đan đỉnh thành.

DỊCH NGHĨA

Lò trong lửa, cát trong vàng,

Thổi phồng đào bới, hiện đang chờ ta.

Hãy nên rán sức mình ta,

Rèn thành Đơn Đỉnh cả nhà yên vui.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết công trình chưa đạt được, nguyện vọng chưa thể tới. Khai lò nổi lửa, đãi cát tìm vàng, quả là những chuyện khó khăn vất vả muôn vàn. Ta muốn chóng nhưng nào có đạt, cho nên xin được quẻ này nhất thiết chớ nên vội vàng hấp tấp cầu tiến, mong cho mau xong mau thành.

Quẻ nói: Muốn làm cho lò lửa đỏ hồng, muốn lấy được vàng trong cát thì phải cố sức thổi và đào bới, mới đạt được ý muốn. Chớ ngồi trông mà nên, nghĩa là nói công việc cầu xin của bạn cần phải rán sức, cố gắng, thì mới thành công.

Như vậy, hai việc cầu xin của bạn phải làm như lời khuyên bảo của Khổng Minh, hãy cố sức và có kế hoạch mà tiến hành từng bước một, đừng thối chí ngả lòng, ắt có ngày thành đạt toại nguyện. Xưa có câu nói: "Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân".

Phải làm, chớ không ngồi chờ thời, để tự nhiên nó đến, cố gắng làm thì sự ắt thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thủ khứ vạn lý trình, khước ngộ hoa tri âm, đồng tâm công tế, đại lập huân danh.

/ Đường đi muôn dặm, gặp hoa "tri âm" đồng lòng giúp nhau lập công danh lớn. /

Quẻ 366, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 366 tự thân không vận động. Hai số 6 cùng dấu đẩy nhau một 6 lên 7 kết trục 6-7-2..Khước Ngộ Hoa Tri Âm là Vây! Tuy nhiên, số 3 phương chính đông thuộc mộc, vị Giáp/Mão/Ất, số 6 thuộc cửa Càn, phương Tuất/càn/Hợi, thuộc Thủy. Một thũy tương sinh, nhưng thủy dư (hai số 6) nên mộc (3) úng. Giải pháp tu thân, thủy vừa đủ để mộc cát.

Quẻ 366, tu thân thụ phúc lộc.

Lợi tam tài. Lợi bệnh chứng, sức khỏe, tuổi trời. Lợi hôn nhân tử tức. Bất lợi ích kỷ, trì trệ. Lợi nghiệp học, tấn học, thi cử, bất lợi tranh cãi kiện tung, thị phi.

Đức quẻ: /Đường đi vạn dặm tung hoành, danh thơm gặp gỡ kết thành tri âm, Cùng nhau thắt giải đồng tâm, Huân công thỏa chí tang bồng nước non. /

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top