Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 365 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 365 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Lôi Phục

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Nhất cá thần đạo,

Tùy nhĩ khứ hành.

Phùng nhân thuyết pháp,

Dáo xứ hiển linh.

DỊCH NGHĨA

Dạo này thần thánh lại theo,

Khuân phù tả hữu, lái lèo hướng đi.

Gặp người cứ tính ngại chi,

Hiển linh khắp sứ vậy thì mới hương.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người lành chuyên làm điều thiện hễ ra đời là có thần minh trong cõi u minh bảo trợ giúp đỡ. Nếu họ gặp người là thuyết pháp thì ắt tới đâu là linh nghiệm tới đó. Quẻ này ngụ ý khuyên ta nên dũng cảm làm điều thiện, người xin được quẻ này cần nên cố gắng lắm.

Theo ý quẻ cho hay rằng bạn cầu xin được quẻ này thời vận hanh thông rồi, vì có được thần thánh phù hộ chẳng còn gì đáng lo âu nữa, hãy tiến tới, ắt sẽ thành đạt và kết quả vẻ vang.

Tóm lại, mọi sự cầu xin của bạn đều được như ý, nhưng hãy nhớ điều đừng làm chuyện gì thất đức mới nên.

Quý nhân giúp đỡ, vận thời hanh thông chẳng cần lo gì nữa.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lô trung hỏa, Sa lý kim, công lực đáo, đan đỉnh thành.

/ Lửa trong lò, vàng trong cát, công lực đạt, thuốc tiên thành./

Quẻ 365, âm dương thuận lý. Ma trận tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-5-7 và 6-5-4 rồi vận động toàn diện. Số 3 thuộc Gia đình, số 6 thuộc Quý nhân và số 5 thuộc Đức tin. Xây dựng Gia đình trên căn bản nội lực đức tin và ngoại lực may mắn thì nhất định thành tựu. Người Lô trung hỏa và người Sa lý kim được quẻ này ứng nghiệm vô cùng. Người Lư trung hỏa cầu mộc là cầu tương sinh, người Sa trung kim cầu hỏa là cầu tương khắc. Sinh/khắc trong hai trường hợp này là phục phản của thời quẻ Phục cực thịnh.

Quẻ 365, cực thái, tích đức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top