Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 364 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 364 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Tầm ngọc thỏ, đáo Quảng Hàn,

Ngộ thường ngan, tương quế phan.

Nãn thân phức úc,

Lưỡng tụ thạnh hương.

DỊCH NGHĨA

Cưỡi ngọc thố đi đến Quảng Hàn,

Gặp Hằng Nga toại chí nhi lang.

Leo cây quế khắp mình thơm ngát,

Hỏi vận trình đến lúc rõ ràng.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng vọt lên cao mà tiến lên về phía trước được. Phàm trăm chuyện mưu tính hành động, không chuyện gì là không xong. Khắp thân ta chỉ thấy mùi hương thơm phưng phức, thử hỏi còn vui sướng nào hơn. Người xin được quẻ này coi như được quẻ tốt.

Theo ý quẻ nói: thời vận của bạn hiện nay đã sáng sủa lắm rồi, chẳng còn gì lo âu nữa, và mọi sự cầu xin sẽ được toại lòng như ý.

Vậy bạn hãy nên cố gắng và nắm vững đường đi bước tiến mà bạn đã dự sẵn lâu nay. Cứ tiến tới ắt thấy thành công rõ ràng, và sau này sẽ được an nhàn vui tươi.

Cứ tiến, thuận bước vào cung Quảng Hàn thì còn gì đẹp bằng. Đắc duyên, đắc lợi, đắc tai. Biểu tượng: thỏ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất cá thần đạo, tùy nhĩ khứ hành, phùng nhân thiết pháp, đáo xứ hiển linh.

/ Có một lá thần đạo, theo anh đi đây đi đó, gặp người nào thiết lập đạo pháp, đến nơi đó sẽ hiển linh./

Quẻ 364, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 364 vận động cùng lúc hai trục 3-4-8 và 6-4-5 rồi vận động toàn diện. Quẻ 364, số 3 thuộc Gia đình, số 6 thuộc Quý nhân và số 4 thuộc Phú quý, cả ba việc này thành tựu thì việc tầm sư học đạo, kiến quý lập công danh không còn là chuyện hư ảo hoang đường, mà là hiện thực, thành tựu. Qủe dạy, đi tầm người thiết lập đạo pháp là chỉ đường cho số 4 ra số 5 (đức tin) vào số 6, chỉ có đường ấy, không đường khác, dù số 5 có khả năng ra số 2 và số 8.

Quẻ 364, tu thân mà cát vượng.

Lợi tu chỉnh mộ phần gia tộc. Lợi an khang gia trạch.Lợi cầu tài, cầu quan, lợi kiến quí. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi tử tức thành đạt, hiếu nghĩa. Bất lợi tranh cãi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top