Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 363 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 363 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thủy hỏa tương tế,

Ấm dương tương khế.

Dục vật tân tân,

Tham thiên tán địa.

DỊCH NGHĨA

Hiện nay nước lửa trong hòa,

Ấm dương hòa thuận nước nhà hân hoan.

Cảnh tình quốc thái dân an,

Cám ơn trời đất nhân gian an lành.

LỜI BÀN

Quẻ này có cái tượng chí đồng mà dạo hợp, có thể làm việc lớn được. Công đã thành mà danh lại toại, hễ tới đâu là lợi lộc tới đó. Đây chính là tượng hoạn nạn thì cũng chịu, yên vui thì cũng hưởng, và cũng một quẻ tốt đó.

Người cầu được quẻ này quả là may mắn lắm. Vận thời đến lúc lên hương rồi, ngày nay đã khác ngày qua, và từ nay về sau nhứt là trong năm nay, cầu mưu vạn sự như ý. Công thành danh toại dầu khi có lúc gặp việc không lành cũng chẳng đáng lo. Vậy mong bạn hãy nắm lấy dịp may lúc này, cố gắng phấn khởi anh hùng chí, thì ắt đạt sự nghiệp đáng kể.

Quá tốt, sự sự hanh thông như ý sở cầu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tầm ngọc thố, đáo quảng hàn, ngộ Thường Nga, tương quế phan, mãn thân phức úc, lưỡng tụ hinh hương. / Cưỡi con thỏ ngọc mà đi tới cung trăng, gặp Hằng Nga đang vin cành quế, khắp mình thơm ngát, hai tay áo hương thơm ngào ngạt./

Quẻ 363 âm dương thuận lý hoàn hảo, một số âm (số 6) gánh hai số dương (3 và 3). Ma trận tự thân không vận động, đứng. Bước động của ma trận là số 3 tuần tự theo bước ma trận lên 4, kết trục 3-4-8 khởi toàn diện ma trận. Số 3 cung Gia đình, phương chính dông, tên gọi Giáp/Mão/Ất, tên gọi khác là ngọ thố (người TQ gọi Mão mèo là Mão thỏ). Số 3 lên số 6 thuộc phương vị Tuất Càn Hợi, cung Quý nhân, phương Nguyệt (mặt trăng miếu sáng nhất), nên bảo: cưỡi con ngọc thỏ lên cung trăng, rồi gặp Thường Nga thơm phức..cảnh đẹp muôn phần..Nhưng nên biết cái đẹp này thực hay ảo, bí mật của quẻ là ở chỗ này..

Quẻ 363, Tu thân hưởng lợi lạc tam tài.

Đức quẻ:/Cưỡi con ngọc thỏ tới cung trăng/ Vin quế dang tay gặp chị Hằng/ Thân tỏa ngạt ngào đâu cũng thấy, Đôi tay áo đẹp nức mùi hương./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top