Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 362 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 362 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Lôi Phục

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Thủ trì nhất mộc ngư,

Duyên nhai khứ hóa độ.

Bất kiến từ công lai,

Khước ngộ nhất điểu khứ.

DỊCH NGHĨA

Tay cầm một cái mỏ cày,

Dọc đường phố xá xin chay ăn thừa.

Từ ông chẳng thấy đến đưa,

Lại vừa trông thấy chim vừa bay đi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mưu vọng không được toại ý, mệt mà không công. Vận mà lại điêu linh, tiền trình thì bị kẹt. Trong trường hợp này, chỉ còn cách lo làm những việc thiện mới có thể giải cứu và tránh khỏi được.

Theo ý quẻ cho biết hiện vận thời của bạn chưa được hanh thông như lời quẻ thơ nói dọc đường phố xá xin ăn không thấy có kẻ từ thiện bố thí mà còn gặp chim bay đi. Nghĩa là chỗ ấy thuộc khu phố nghèo khổ, chim cũng không kiếm ăn được. Vậy người đi xin làm gì có ăn.

Quẻ dạy rằng người cầu xin được quẻ này hãy ráng chờ một thời gian nữa thì mới tốt.

Bất thông, bất minh, chỉ nên chờ thời, chớ tính toán vô ích. Đánh số chẳng hạp. Biểu tượng: chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thủy hỏa ký tế, âm dương tương khế, vật tân dân, tham thiên tân địa.

/ Thủy hỏa đã giúp nhau, âm dương đã khế hợp, nuôi dưỡng loài vật canh tân dân chúng, tham dự việc trời tán tụng việc đất./

Quẻ 362 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 362 tự thân vận động trục: 6-2-7, rồi 3-7-5, rồi vận động toàn diện. Quẻ này, tam tài không cần bàn thêm vì thế ma trận vận động toàn diện, thế cát lợi và cát lợi đó là chân lý.

Số 3 dương mộc, giao hoan với số 6 âm thủy là tương sinh, là thế ký tế, sang được sông, hoàn tất được việc/sự, mà thành tựu. Số 3 thuộc Gia đình, số 6 thuộc Quý nhân, số 2 thuộc Hôn Nhân. Gia đình xây dựng trên nền tảng Phúc đức (6) và Hôn nhân (2) thuận tình/lý, nhất định cát tường.

Quẻ 362: Tu thân cát vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top