Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 361 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 361 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Lôi Phục

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Chấn

NGUYÊN VĂN

Bô tí ư uyên,

Cầu ngư ư sơn.

Tự tảo chí mộ,

Công phu lực tổn.

Cải huyền dịch triệt,

Thứ khả đồ toàn.

DỊCH NGHĨA

Nước sâu bắt thú thật điên khùng,

Bắt cá trong rừng có được không?

Phí sức lao tâm nào toại ý,

Đổi thay kế hoạch khỏi hao công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ mọi việc về trước y như ngày mai sẽ chết và mọi việc về sau y như là ngày hôm nay sống lại. Nếu ta cố chấp mà không biết biến hóa thì chỉ có thể là một điều hết sức ngu ngốc. Người xin được quẻ này xin phải cẩn thận, chớ bước vào vết xe đỗ, cần phải mau mau thay đổi mới được.

Bắt cá trong rừng và bắt thú trong nước, đều không đúng cách, như thế chỉ hao công phí sức lực mà thôi. Đó là ý quẻ ám chỉ cho bạn hay rằng, sự việc cầu xin của bạn khó được toại nguyện mà phải thay đổi cách khác, cũng như việc mưu sống cũng nên đổi thay, thì mới khả dĩ yên lành. Nếu còn cứ tiếp tục đường mưu sanh như cũ, e rằng khó tránh được điều buồn phiền và lo âu.

Không được tốt. Đều trái cách, thì còn làm gì được? Nên thay đổi, tùy thời thế, mới mong.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thủ trì nhất mộc ngư, Duyên nhai khứ hóa mễ, bất kiến Từ Công lại, khước ngộ nhật điểu khứ..

/ Tay cầm con cá gỗ, men đường đi đổi gạo, chẳng thấy Từ Công đến, gặp con chim tha đi mất./

Quẻ 361, hung buồn hết nói. Tay đã cầm con cá gỗ, con cá không thực cá, mưu mô đổi gạo, chờ mong gặp người nhân từ (Từ Công), biết cá gỗ cũng châm chước, nhưng đã không gặp may, chẳng những thế con cá gỗ còn bị chim (tưởng cá thật) tha đi mất.

Quẻ 361, âm dương thuận lý không hoàn hảo. Ma trận tự thân vận động trục 6-1-8, tiếp sau là trục 3-8-4 rồi vận động toàn diện. Ma trận đã vận động hai trục 6-1-8 (cầu Quý nhân), đến trục 3-8-4 (cầu tài), mà vẫn chưa xuất hiện Đức tin (số 5) tất Bất Kiến Từ Công Lai (Không thấy ông nhân từ đến), đến khi xuất hiện số 5 thì ma trận đã tới hồi kết quẻ bằng số 1 (361), con chim tha mất con cá gỗ, ma trận khởi lại từ đầu. Số 3 thuộc Gia Đình, số 6 thuộc Quý nhân, số 1 thuộc Sự Nghiệp, chờ cho tới lúc Gia đình và May mắn cứng cáp rồi mới bất đầu tính tới lập nghiệp, thì e chậm, muộn.

Quẻ 361, hung xấu. Lợi tu thân cầu cát vượng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top