Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 360 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 360 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Phong Thăng

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Thiền niên khổ tu nhân,

Chung bất lạc hồng trần.

Thành tân năng kiến đạo,

Nhiễu nhiễu, táng chân linh.

DỊCH NGHĨA

Trời đất khi nào quá phụ người,

Kiên trì tu luyện ắt hồng tươi.

Bền lòng niệm phật sẽ thành đạt,

Chớ loạn thanh tâm sự mất vui.

LỜI BÀN

Quẻ này cho ta biết người làm việc thiện ắt được trời giúp. Nếu ta có thể quả dục (ít ham muốn), ắt ta có thể thấy được đạo. Trái lại, nếu ta bị nhân dục che khuất chân linh, ắt ta sẽ rối loạn tâm thần. Người đời ai cũng tin lời nói đó.

Việc cầu xin của bạn sẽ được như ý và tương lai sẽ sáng lạng nếu bạn cứ nghe lời khuyên trong thơ quẻ. Nghĩa là phải tu tâm hành thiện, đừng cậy quyền oai mà làm trái, phải bằng lòng kiên trí nhắm đích tiến tới, chớ ngại gian nan thì ắt nên công, toại nguyện bình sanh.

Độ đức, tu nhân, thì việc sẽ lành và thành công, trời ít phụ người tốt. Cứ tính, cứ ăn ở đạo đức, là vận thời ắt đến lo gì.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Bộ hủy ư uyên, ngư ư sơn, tòng chiêu chí mộ, công phụ lực tổn, cải huyền dị triệt, thứ khả đồ tuyền.

/Đi săn bắt con tê giác ở vực sâu, đi tìm bắt cá ở trên núi, từ sáng tới tối, công thì thua, sức thì mất, phải sửa cung đàn đổi phách khác, thì mới hy vọng mưu đồ hoàn toàn được./

Quẻ 360 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 360 đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 365. Quẻ 365 vận động trục 6-5-4, rồi cũng đứng.

Quẻ 360, Ngẫm nghĩ lại lời quẻ mà tự xem xét:

/Đi săn bắt con tê giác ở vực sâu, đi tìm bắt cá ở trên núi, từ sáng tới tối, công thì thua, sức thì mất, phải sửa cung đàn đổi phách khác, thì mới hy vọng mưu đồ hoàn toàn được/

Quẻ 360, hung xấu, lạc đường, cẩn trọng tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top