Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 358 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 358 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Phong Thăng

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Trung lưỡng nhất dạ,

Bất như đã cán.

Nhất nhiên nhược hoàn thác,

Phiền não cập phế can.

DỊCH NGHĨA

Suy nghĩ một đêm chi uổng vậy,

Thà rằng cố sức làm càng oai.

Nếu còn bỏ lỡ dịp này nữa,

Phiền não phế can chớ nỉ nài.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ dù việc nhỏ cũng nên có quyết đoán, chứ không nên hồ nghi. Lại còn phải nhận đúng đường lối chớ nên chia rẽ, khác nhau. Nếu không đúng theo lời răn, hậu hoạn e khó tránh.

Ý quẻ nói: Suy nghĩ mãi đâu bằng bắt tay vào việc. Suy nghĩ mãi mà bỏ qua cơ hội này, thì khó tìm lại dịp may ắt sẽ bực tức và hối hận vô cùng, lúc đó không ai nài nỉ được nữa . Vậy lúc này là lúc bạn đang lên hương, hãy mau tiến hành. Việc mưu cầu nếu chần chờ thì khó toại lòng.

Nên tiến hành ngay, không chần chờ, ắt lỡ dịp may hiếm có.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tâm thế đởm thô, khả thắng thượng tướng chi nhiệm, dũng vãng tiền hành, bại hà tất tại tâm, hung trung bả trì đắc định, địch nhân tụ năng thụ khốn.

/ Can đảm suy tự đáng trao trọng trách tướng tài, mạnh tiến trước, bại hay thành nơi tâm định, kẻ địch phải khốn./

Quẻ 358, âm dương thuận lý chưa hoàn. Ma trận 358 tự thận vận động cùng lúc ba trục: 3-5-7,

3-8-4 và 5-8-2 rồi vận động toàn diện ma trận. Vận động cùng lúc ba trục: ngang bằng, nghiêng chéo, tạo thế ma trận thật hùng mạnh, vững chắc, bất chấp mọi hung hại xung sát, nghênh đón thành tựu tài danh, quan lộc toàn diện. Thật tốt đẹp.

Quẻ 358, đại cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top