Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 357 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 357 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Địa Phong Thăng

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Từ bộ nhập thiên thai,

Vì thính hảo tiêu tức.

Thái được hữu tiên đồng,

Động phủ liệt xuân sắc.

DỊCH NGHĨA

Rảnh nhàn thả bộ thiên đài,

Để xem tin tức ngày mai thế nào.

Tiên Đồng hái thuốc công lao,

Động hang xuân sắc biết bao xuân màu.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết cơ duyên đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần có tiến lên mà đón lấy. Nếu như ta có thể tìm được tiền đồ, ắt ta có vô hạn xuân sắc. Người xin được quẻ này rất nên cố gắng.

Theo ý quẻ cho hay việc cầu xin của bạn ắt thành công mỹ mãn chẳng có gì trắc trở, và sẽ được quý nhân giúp đỡ trong việc cầu xin như câu thứ ba nói: Việc hái thuốc có tiên đồng và câu bốn cộng hang xuân sắc biết bao sắc màu. Đó càng ứng vào sự cầu xin, bạn cứ yên trí ngày vui chẳng còn xa nữa hãy sửa soạn là vừa.

Vận thời hanh thông. Tròn nợ tang bồng. Tốt đẹp, ngày mai sáng lạng.

Đánh số hạp, tốt. Số hên: 6, 5, 3, 65, 36, 53, 56, 35.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tư lường nhất dạ, bất như đả cán nhất phiên, nhược hoàn thác, phiền não nhập phế can.

/Suy tư một đêm không bằng thực hành một phen, nếu còn sai lầm thì phiền não cả phổi gan. /

Quẻ 357, thuần dương. Ma trận 357 cũng chính là trục 3-5-7, trục ngang, cân bằng nhưng trì trệ, tĩnh tại. Đứng ở trục giữa, thuần dương mà cứ suy đi tính lại, (suy tư tĩnh, thuộc âm) thì thật lạ, không hành động gì cả, tĩnh luôn cả trục. Số 3 thuộc mộc, chủ gan, số 7 thuộc kim, chủ phế, và số 5 thuộc Trung tâm, chủ sinh tồn, sinh lý, nên mới bảo cứ suy tính quẩn quanh mãi, lúc vận động vẫn sai lầm, thất bại, khiến nguy hại đến phổi, gan, ảnh hưởng trầm trọng đến sinh tồn sinh lý. Nhấn mạnh: Thuộc tính tự bằng lòng của trục ngang 3-5-7, lúc nào cũng thấy thuyền đời bằng phẳng, dù thế buồng neo hay đang trôi. Tính tự bằng lòng lòng khiến thuyền đời trì trệ, không bận tậm tới việc tiến hay lùi..Cuối cùng phải trả giá.

Quẻ 357, hung xấu, cần coi trọng tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top