Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 356 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 356 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Phong Thăng

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Khứ đáo tràng an,

Đông bắc chuyển giốc.

Phùng trước thiên môn,

Tiện hữu hạ lạc.

DỊCH NGHĨA

Trường An là xứ kinh đô,

Đến nơi Đông Bắc Đạo đồ chuyển xoay.

Thiên môn sẽ thấy nơi đây,

Việc cầu rạng rỡ đủ đầy hân hoan.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người ra đi đã đi mất. Nếu muốn tìm họ, cần phải y theo chỗ chỉ dẫn mà đi tới thì tất biết ở nơi nào. Nếu hỏi về những vật đã thất lạc, cũng thế. Người xin được quẻ này xin chớ chậm trễ do dự.

Theo quẻ nói Trường An là nơi kinh thành rất vui sướng náo nhiệt. Khi đến nơi phải chuyển theo hướng đông bắc, ắt đi gặp ngay cửa cung điện của nhà vua, và lúc đó việc cầu xin của bạn sẽ được toại nguyện.

Ý nói: Bạn muốn thành đạt sở nguyện phải đi hướng đông bắc mới là đại lợi. Nghĩa là việc cầu của bạn phải ở hướng đông bắc. Sở cầu ắt được thành công dễ dàng.

Thành công, phải nên tính toán cho kỹ và đi về hướng đông bắc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Từ bộ nhập thiên đài, kiến hảo tiêu tức, thái dược hữu tiên đồng, động phủ liệt xuân sắc.

/ Từ từ bước vào thiên thai, là thấy tin hay, hái thuốc thì có tiên đồng, động phủ la liệt sắc xuân. /

Quẻ 356, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 356 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 3-5-7 và 5-6-4 rồi vận động toàn diện. Với trục 3-5-7, số 3 Gia đình, số 7 Tử tức, hàm ý gia đình an khang, hiện tại và tương lai đều hanh thông mãn nguyện. Trục 5-6-4, Kiến hảo tiêu tức (thấy tin hay, số 6) và kết trục ở số 4 (phú quý) Động phủ la liệt sắc xuân.

Quẻ 356, tu thân thụ phúc lộc.

Lợi tam tài. Lợi bệnh chứng, sức khỏe, tuổi trời. Lợi hôn nhân tử tức. Bất lợi ích kỷ, trì trệ. Lợi nghiệp học, tấn học, tnhi cử, bất lợi tranh cãi kiện tung, thị phi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top