Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 355 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 355 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Phong Thăng

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Tốn

NGUYÊN VĂN

Quân tử dạo tiêu,

Tiểu nhân dạo trưởng,

Ấm khí uất uất,

Dương khí bất dương.

Như hà, như hà lương hảo?

Lương cổ thâm tàng.

DỊCH NGHĨA

Quân tử tiểu nhân lẽ khác xa,

Khí âm dương phủ khí dương lòa.

Bửu vật tàng sâu nào tìm thấy,

Công việc làm ăn khó lắm à.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ Dương bị âm chế, thế chẳng cùng đứng. Chỉ trừ khi nằm chiều sâu kín để đợi thời, chứ chẳng còn có kế sách gì khác. Những người xin được quẻ này nên lo mau mau đưa đi chứ chớ nên tranh dành cùng bọn tiểu nhân.

Hiện nay vận tình của bạn còn bế tắc, chưa hanh thông, như quẻ mách cho bạn hay rằng, hiện nay tiểu nhân đang phủ đầy, và bửu vật đang ẩn nơi sâu, điều ám chỉ thời vận còn xấu. Vậy những sự cầu mưu của bạn hãy nên tạm ngừng lại một thời gian, rồi tính lại, thì tốt hơn, nếu cứ tiến tới e hao công tốn sức.

Xấu, chẳng đến đâu, đang còn vận bỉ và không làm gì được.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Khứ đáo Trường An, đông bắc chuyển giác, phùng trước thiên môn, tiện hữu hạ lạc.

/ Đi đến Trường An quay chuyển về đông bắc, gặp ngay cửa trời mở, liền có thiên nhân hạ lạc./

Quẻ 355, quẻ thuần dương. Ma trận tự thân vận động trục 3-5-7, số 5 còn lại lên số 6 theo bước ma trận kết trục 4-5-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Khứ đáo Tràng An: Đến kinh đô dựng nghiệp. Đông bắc chuyển giác: Đông bắc thuộc phương vị Sửu/ Cấn/ Dần, cung Trí thức, số 8. Phùng trước thiên môn, tiện hữu hạ lạc: Là gặp số 6, cửa Càn, cung Quý Nhân, kết trục 8-1-6, tam môn vượng khí mọi sự tất thành.

Quẻ 355, cực thái, phòng suy, tích đức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top