Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 352 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 352 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Địa Thủy Sư

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Điêu hạc dương thu thế chuyển hùng,

Thừa phong phân dực đáo thiên cung.

Vinh hoa nhược vấn tương lai sự,

Tiên hậu thanh danh đạt cửu trùng.

DỊCH NGHĨA

Chim ó mùa thu thế chuyển hùng,

Thăng long cất cánh đến thiên cung.

Vinh hoa nếu hỏi tương lai sự,

Danh tiếng lừng vanh khắp cửu trùng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ nhân thời cơ thuận lợi là hưng khởi. Vừa dễ lại vừa lẹ. Ngày sau ắt sẽ thành tựu, chưa thể lường được ra sao. Người xin được quẻ này có thể xin được quẻ thượng thượng đại cát (tốt tốt lắm).

Quẻ thơ tả cảnh hiện nay của bạn hiện ra như chim ó trong mùa thu đang được thế mạnh cỡi gió bay thẳng cửu trùng mây đó. Nghĩa là giờ đây vận thời của bạn rất là may mắn chẳng có gì nguy hiểm.

Vậy sự cầu mưu của bạn ắt toại nguyện trong ngày gần đây trên đường kinh doanh, cũng như đường công danh.

Long vân gặp hội, lo gì chẳng nên công, vinh hiển, giàu sang.

Quẻ tốt. Biểu tượng: chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thử vị hoạn, tiêu bất đắc ninh, miêu nhi nhất khiếu, kỳ dạ thái bình, nhân khởi thức như thú, kỳ lý thậm phân minh.

/ Đàn chuột quậy phá suốt canh thâu chẳng được yên, mèo chỉ kêu một tiếng, mấy đêm được thái bình, người ta há mấy ai hiểu biết được như thú, lý lẽ rất rõ ràng./

Quẻ 352 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 352 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 3-5-7 và 5-2-8, rồi vận động toàn diện. Quẻ này, tam tài không cần bàn thêm vì thế ma trận vận động toàn diện, thế cát lợi và cát lợi đó là chân lý, như chuột khiếp sợ mèo. Tuy nhiên, ngay đến cái chân lý đó cũng bị nghi hoặc, quẻ 352 lâm thế nghi hoặc đó, vì số 2 thuộc thổ, âm thổ, lẽ ra nên yên lòng với số 5 dương thổ, còn háo hức lên số 3 theo bước ma trận, khiến sáng thành tối, bình thành loạn. Với công việc, sự nghiệp, đức tin ở chân lý, ở lẽ phải, với gia đình/hôn nhân đức tin ở sự thủy chung, chí thành. Kích hoạt nên tránh hai phương Nhâm/Tí/Quý và Giáp/Mão/Ất.

Quẻ 352: Tu thân cát vượng.

Lợi tam tài, lợi gia đạo an khang, lợi khuyếch trương, nhóm bạn, hội bạn, lợi kiến qúy, xuất hành. Kiêng tránh tranh cãi kiện tung.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top