Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 350 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 350 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Phong ba kim dữ tức,

Chu tiếp ngộ an lưu.

Tư thử công danh toại,

Hà tu thán bạch đầu.

DỊCH NGHĨA

Sóng gió ngày nay đã hết lâu,

Thuyền nan trôi chạy chớ lo sầu.

Từ nay sẽ toại công danh nguyện,

Than thở làm chi, tuổi bạc đầu.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ họa đi phúc về, thuyền thuận nước buồm thuận gió, thẳng tới mãi lúc già, đều được vui vẻ, khỏi còn có những nghịch cảnh đáng phàn nàn than thở nữa. Người xin được quẻ này tin chắc rằng về già sẽ được đắc ý hơn người.

Ý thơ nói rằng sóng đã qua, thuyền thuận buồm xuôi gió. Công danh sẽ thành, vậy sở cầu của bạn ắt thành đạt. Tình duyên sẽ được như ý. Thi cử công danh sẽ hiển đạt. Chẳng còn trắc trở, hãy cố gắng để mau vươn tới vinh quang đó. Đừng nên lừng chừng mà hỏng việc.

Sự sự quang minh, vạn ý vạn tình. Chẳng lo gì nữa cả. Mọi sự như ý sở cầu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Dĩ đáo bình anh địa, giang sơn vạn lý trình, lục dương phương thảo địa, phong khoái mã đề khinh.

/Đã tới chỗ bình yên, bước đường qua sông núi vạn dặm, nơi cỏ thơm dương liễu xanh, gió khoan khoái, ngựa hí nhẹ nhàng./

Quẻ 350 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 350 vận động trục 3-5-7 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 355. Quẻ 355 vận động trục 3-5-7, số 5 còn lại lên 6, hoặc vào 2, vào 8 (ba đường đi) sẽ vận động được các trục 5-4-6/ 2-5-8/

8-2-5/ Rồi vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 350 tu thân phúc đức, tiểu cát.

Đức quẻ:/ Để vế tới chốn bình yên/ Hành trình muôn dặm ru êm hát cười/ Cỏ thơm xanh tận chân trời/ Gió đưa vó ngựa bước đời nhặt khoan./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top