Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 349 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 349 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Thủy Sư

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khảm

NGUYÊN VĂN

Vân hành sơn tế thủy mang mang,

Thiên lý tràng đồ vọng cố hương.

Dự kiển nguy lai quân mạc hận,

Ỷ môn trù trướng lập tà dương.

DỊCH NGHĨA

Mây dầy non núi nước mênh mông,

Ngàn dậm nhìn quê ý não nùng.

Việc đến ngặt nghèo đừng oán hận,

Sầu thêm trời lặn lại đau lòng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ người cô khách lạc phách chốn quê người, chuân chuyên không người thân thích an ủi giúp đỡ. Mưu đồ mà chẳng xong, hoặc lại còn mất tiền sinh họa. Trong trường hợp này, chi bằng nên hết sức nhẫn nại, khôn khéo lo liệu mọi việc cho êm là hơn cả.

Ý quẻ cho biết thời vận của bạn hiện nay như núi bị mây phủ, xa quê nhớ cố hương, sầu buồn, lại thêm cảnh chiều trời lặn, nghĩa là không có gì may mắn cả.

Vậy những việc cầu xin của bạn khó mà thành đạt theo ý muốn. Nhưng bài thơ câu thứ ba có khuyên bạn rằng dù việc đến ngặt nghèo đừng có oán than. Đó là định mệnh hay quẻ có ý dạy người phải cố gắng vượt qua trở ngại, để chờ ngày rạng đông đó.

Mọi việc đều bế tắc, chỉ nên chờ đợi thời cơ đến. Nên ẩn nhẫn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Phong ba kim dĩ tức, chi tiếp ngộ an lưu, tự thử công danh toại, há tu thán bạch đầu.

/ Sóng gió nay đã yên, như thuyền ra lái gặp dòng nước xuôi, từ đây công thành danh toại, cớ chi than bạc đầu./

Quẻ 349, âm dương thuận lý chưa hoàn. Ma trận 349 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-4-8 và 4-9-2 rồi vận động toàn diện.

Vận động hai trục 3-4-8 và 3-9-2 mà vẫn chưa xuất hiện số 1 (sự nghiệp), nên nôn nóng mà than thở nỗi bạc đầu công danh chưa xong. Mặc dù với hai trục 3-4-8 và 4-9-2 cà việc Gia đình, Phú quý, Danh vọng..kể như đã thành tựu, phải biết bằng lòng chứ! Sóng gió đã yên/ Thuyền gặp dòng nước xuôi/ Từ đây công danh thành toại/

Quẻ 349, hanh thông tiều cát.

Lợi tam tài, lợi kiến quý, kết giao, lợi nhóm bạn mưu sự hội sự, lợi khuyếch trương buôn bán, lợi kiên nhẫn vượt khó. Bất lợi yếu lòng, than vãn số phận.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top