Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 347 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 347 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Vân tán nguyệt dương đầu,

Ngưu tiền mã hậu phùng.

Trương cung phương để ngự,

Nhất tiền định toàn công.

DỊCH NGHĨA

Mây tan trăng sáng giữa trời trong,

Sau trâu trước ngựa vận ắt phùng.

Lúc đó giương cung mà kháng cự,

Một tên nhứt định đoạt toàn công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ bất cứ một chuyện gì mưu tính hành động. Đều phải nhờ cần khổ mới thành công được. Nếu không thì quyết chẳng có lý gì mà có kết quả tốt đẹp được. Người xin được quẻ này xin chớ lầm.

Ý quẻ cho rằng đến lúc trời trăng sáng mây tan, thì thời vận mới tốt, lúc đó bạn nên tiến hành những công việc cầu xin thì nhứt định: Սã đáo công thànhԠchẳng có gì trắc trở. Bạn hãy chuẩn bị đi, để đón ngày vinh quang.

Hanh thông, thời vận chỉ một tên cũng đoạt được toàn công. Sự sự như ý sở cầu. Biểu tượng: ngựa, trâu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Mã tiến từ hành tự hữu trình, nguyệt trầm tây hải nhật đông thăng, vân lai hà tất lao tâm lực, phong tống giang hồ vạn lý thanh.

/Người tiến đi từ từ trên đường, mặt trăng lặn nơi tây hải, mặt trời mọc phía đông, vận đã đến sao còn phải nhọc công sức, kìa gió đưa đi khắp nơi, muôn dặm thanh bình. /

Quẻ 347, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 347 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-4-8 và 3-7-5, rồi vận động toàn diện. Số 3 thuộc phương đông, cửa chấn, số 7 thuộc phương tây, cửa đoài, trục 3-5-7 là trục đông-tây, nên bảo: Nguyệt trầm tây hải/ Nhật đông thăng (Mặt trăng lặn đàng tây, mặt trời mọc đàng đông). Số 3 thuộc Gia đình, số 7 thuộc Tử tức cả hai đều tựu, còn hàm ý hiện tại và tương lại đều thành tựu.

Quẻ 347, tu thân phúc đức, đại cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi thăng tiến. Lợi hôn nhân, tử tức. Lợi tấn học nghiệp học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top