Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 346 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 346 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Địa Sơn Khiêm

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Thùy thuyết cố hương vô tư vị,

Phiêu linh hồ hải tại thiên nhai.

Nhiệm tư ta,

Trung thu nguyệt ẩn.

Xuân vũ lâm hoa,

Da tất chinh nhân tràng ức gia.

DỊCH NGHĨA

Ai bảo quê hương không thắm thiết,

Thiên nhai lưu lại gẫm ngùi đắn đo.

Than trăng thu hiện ẩn mờ,

Mưa xuân tầm tã lờ đờ nhớ xa.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ ở lậu nơi đất khách nên mong muốn về nhà. Đời phiêu bạt giang hồ bao năm nên một mình than thở với mình. Quay đầu về với gia đình, tất nhiên là vui sướng khi sum hợp với người thân. Thật chỉ tiếc không có cánh để mà bay ngay về chốn quê hương yêu dấu đã bao năm xa cách. Người xin trúng quẻ này chính đang có cái cảnh tượng nhớ nhung bâng khuâng như vậy.

Quẻ thơ nói người nào mà chẳng thương nhớ quê nhà, nhất là nơi đất khách quê người, trăng mờ và mưa rơi tầm tã bao nhiêu càng thương nhớ bấy nhiêu.

Ý quẻ muốn nói sự cầu của bạn tuy có trục trặc và trắc trở nhưng không có gì đáng lo. Nếu bạn biết nghĩ ra và lý trí xử đời thì sẽ toại nguyện công thành.

Chẳng có gì hay, chỉ toàn cảnh băn khoăn, luyến nhớ, đang hẩm vậy, chớ tính toán.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vân tán nguyệt đương không, ngưu tiền mã hậu phùng, trương cung phương để ngự, nhất tiễn địch toàn công.

/ Mây tan trăng tỏ giữa trời, gặp trâu đi trước ngựa đi sau, bèn giương cung chế ngự, một mũi tên phóng ra là thu được toàn công. /

Quẻ 346, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 346 tự thân vận động cùng lúc hai trục: 3-4-8 và 4-6-5 rồi vận động toàn diện. Số 3 kết trục 3-4-8/ Số 8 thuộc phương Sửu/Cấn/Dần, là phương vị cát tường công danh, sự nghiệp. Sau hai trục 3-4-8 và 4-6-5 là trục 1-6-8 và trục 8-2-5, một mũi tên phóng ra mà thu được toàn công là vậy. Số 3 thuộc Gia đình, số 4 thuộc Phú quý và số 6 thuộc Quý nhân , cả ba đều thành công. Quẻ 346 thời Thái, đến hào 4 là lúc các hào âm đắc ý, số 4 và 6 đắc ý, là việc phú quý, quý nhân đến hồi đắc ý.

Quẻ 346, tu thân thụ phúc lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top