Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 345 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 345 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Tam ngũ tam khẩu,

Phóng tại nhất đẩu.

Mãn nhi dật,

Tử tự đắc.

DỊCH NGHĨA

Năm ba miệng lưỡi một đàn,

Cùng chung một chỗ ngập tràn tiếng vang.

Rồi người chiếm được vinh quang,

Còn chi bận rộn giàu sang một đời.

LỜI BÀN

Quẻ này xin xem bệnh thì bệnh bình thường, xin xem mưu sự thì thế nào việc cũng được dăm phần, xin xem việc giao dịch thì việc được thư dần, xin xem việc trồng trọt thì trồng trọt có gặt hái, xin xem việc gia trạch thì nhà cửa vẫn như cũ, xin xem việc khẩu thiệt thì phải lưu tâm cố tránh.

Ý quẻ nói rằng phàm việc cầu xin và mưu tính của bạn cần phải sức hợp vui với người ta, góp sức mà làm thì mới may mắn và thành công, ngược lại nếu một mình cô độc thì thực là khó khăn và không thành công.

Thực vậy, tục ngữ có câu: "Nhứt đoán như nhân kết trường nghĩa" là một người sức kém thì hai người sức sẽ mạnh hơn. Vậy những việc bạn xin hãy nên hợp sức nương nhờ người ta mà làm nên việc.

Phải đoàn kết hợp quân, chia rẽ chẳng nên công. Biết làm như vậy, ắt sau sẽ sang giàu.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tủy thuyết cố hương vô tư vị, phiêu linh hồ hải tại thiên nha, nhiệm tư ta, trung thu nguyệt ẩn, xuân vũ lâm, hoa đa tạ, chinh nhân trường ức gia.

/ Ai bảo quê nhà không thú vị? phiêu linh hồ hải ở chân trời, gánh lấy sự than thở, giữa thu trăng lại ẩn, xuân mưa rằm hoa rụng, khiến người đi xa canh cánh nhớ nhà./

Quẻ 345, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 345 tự thân vận động cùng lúc ba trục 3-4-8, trục 3-5-9, tiếp theo là trục 4-5-6, rực rỡ mạnh mẽ vô cùng. Quẻ đại cát tam tài. Tuy nhiên với người tha hương thì nỗi nhớ nhà canh cánh, đau lòng.

Luận thêm, quẻ 345, Ma trận tiến thuận âm dương, hiếm gặp. Thế nên, quan niệm phúc lộc thọ như hiện tựu là nguyện cầu, là phấn đấu là bằng lòng, thì nên Tĩnh/nén giữ gìn Tam Đa ấy, chớ mơ hồ đánh đổi nỗi khổ buồn tha hương lấy tam tài hiện có.

Quẻ 345, đại cát tam tài. Tâm tư buồn nhớ. Quẻ cực thái, phòng suy, tích đức.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top