Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 344 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 344 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Địa Sơn Khiêm

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Xuất ôn nhập hàn,

Di bạc y đơn.

Khứ ngã từ hàng,

Nan giải hoành khiến.

DỊCH NGHĨA

Ra ấm vào nơi hàn,

Áo đơn mền mỏng tàn.

Từ bi ta chẳng giữ,

Ằt khó giải gian nan.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết ở lỳ tại nhà không bằng xuất ngoại. Tuy nhiên, khi xuất ngoại nếu không dựa nhờ vào một người nào đó, một mình một gánh, một mình một đường, thì e rằng có những mối lo ngoài ý dự liệu. Người xin được quẻ này phải nên lấy đấy làm răn.

Ý quẻ nói, hiện nay cảnh tình của bạn đã thay đổi, chuyển may thành rủi, vận trình không được gió thuận buồm xuôi. Phàm việc cầu xin, hãy nên nghĩ đến việc từ bi hỷ xã, thì mới hóa giải được những điều vấp phải nan giải.

Vậy sự cầu mưu của bạn nên phải tính toán cho chính đáng. Chớ nên nghĩ những điều phi nghĩa, thì mới tránh được tai hại cho mình và mới mong được bình yên.

Giữ đạo đức là hay. Thì mới tránh được hoạn nạn và làm ăn mới nên nổi.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tam nhân tam khẩu, phóng tại nhất đấu, mãn nhi dật, tử tự đắc.

/ Ba người là ba miệng, mà chỉ lo được một đấu gạo, ấy thế mà vẫn đầy đủ, vẫn tự hào./

Quẻ 344, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 344 vận động trục 3-4-8, số 4 còn lại lên số 5 theo bước ma trận, vận động trục 4-5-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Hai số 4 thật vững chắc cho cung Gia đình hưởng phú quý vì thế mới bảo, ba miệng ăn có một đấu gạo mà vẫn ung dung vẫn tự hào..

Quẻ 344, cát vượng tam tài.

Lợi tu chỉnh mộ phần gia tộc. Lợi an khang gia trạch.Lợi cầu tài, cầu quan, lợi kiến quí. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi tử tức thành đạt, hiếu nghĩa. Bất lợi tranh cãi kiện tụng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top