Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 343 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 343 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Địa Sơn Khiêm

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Cấn

NGUYÊN VĂN

Thái dược thiên thai lộ chuyển mê,

Đào hoa ngoạn thủy phú giai kỳ.

Xuân phong đề điểu đa tình từ,

Ký ngữ lưu lang thả mạc qui.

DỊCH NGHĨA

Hái thuốc Thiên Đài hướng chuyển mê,

Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về.

Gió xuân chim hát lắm tình tự,

Lời gửi lưu lang tạm chửa về.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ xuất người lắm khách ắt có chút ít thành công. Bởi vì ở cố hương chẳng bằng ở tha hương, cho nên chớ vội tìm đường về làng. Nên đợi qua năm khi hoa đào nở, lúc đó hãy về, cũng chẳng lấy gì làm muộn.

Theo ý quẻ cho hay bạn cầu được quẻ này hiện hoàn cảnh cũng như vận hành chưa hanh thông. Như câu thứ nhất và câu chót mách bảo rằng: hái thuốc đi lạc đường, gởi lời cho hay tạm chưa về, vậy sự cầu xin được toại lòng.

Nhưng hai câu 2 và 3 lại nói: "Bóng đào giỡn nước hẹn ngày về. Gió xuân chim hát lắm tình tự", có nghĩa ám chỉ ngày xuân mới có thể phụ khứ thái lai. Như vậy sự cầu xin của bạn phải chờ đông tàn, xuân đến mới gặp may mắn.

Chưa có gì hay, cần chờ xuân sang, may ra mới định.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Xuất ôn nhập hàn, bị bạc y đơn, khứ ngã từ hàng, nan giải hoạch khiên.

/ Ra chỗ nóng vào chỗ rét, chăn mỏng áo đơn, thuyền từ bỏ, thì khó mà giải được lỗi lầm ngang ngược./

Quẻ 343 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 343 tự thân vận động trục 3-4-8, số 3 còn lại chỉ một đường lên số 4, lại kết trục 3-4-8, rồi đứng, đứng luẩn quẩn ở trục 3-4-8 ma trận nghiêng. Số 3 thuộc Gia đình, số 4 thuộc phú quý, đời sống gia đình quanh quẩn chật vật với cơm áo. Số 3 lên 4: Xuất ôn/ Số 4 về số 3: Nhập hàn. Phú quý chỉ: Bị bạc y đơn. Ma trận đứng: Khứ ngã từ hàng. Nên chung cuộc: Nan giải hoạch khiên.

Quẻ 343, Quẻ trì trệ, tối tăm, hung xấu.

Đức quẻ:/ Ra nơi ấm, vào nơi lạnh/ Áo đơn chăn chiếu mỏng manh/ Bè làm ngơ chẳng cứu mình/ làm sao gỡ được tội tình oan khiên./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top