Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 342 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 342 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Mệnh vận kiển hề thời vi,

Tai ương cập hề thâu bì.

Vọng hoàng thiên hà bất ngã cố,

Ta ngã thân hề bệnh tự nguy.

DỊCH NGHĨA

Vận đã xấu rồi thời lại xui,

Tai ương đưa tới phải bùi ngùi.

Mong trời cứu vớt mà không thấy,

Than thở lâm nguy đâu nước lùi.

LỜI BÀN

Quẻ này ứng trước mọi việc đều tuyệt vọng, tai họa lại tới tấp xảy ra. Bói xem về bệnh thì bệnh trầm trọng. Bói xem về kiện cáo dữ về mình. Nếu cần về may mắn tốt đẹp thì mờ mờ mịt mịt không có hên nào. Người bói trúng quẻ này thiết tưởng cần nên tu đức tu nhân, kiền thành dảo cao thì may ra còn có thể chuyển nguy ra an mà thôi.

Vận xấu thời xấu, tai ương đưa đến, kêu trời chẳng nghe, lâm nguy hết nước lùi, quẻ đã nói rõ như trên. Trong giai đoạn này, cầu mưu bất cứ việc gì đều khó toại nguyện, vì hiện nay thời vận của bạn còn bế tắt chưa được hanh thông.

Vậy người cầu được quẻ này, tất cả những sự cầu mưu hãy ngừng lại đã, để chờ qua thời gian rồi hãy tính lại thì tốt hơn, để tránh những đều không hay đến cho mình.

Nguy, thậm nguy. Mọi việc nên chỉnh đốn. Ẫn nhẫn chờ thời mới hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thái dược thiên thai lộ chuyển mê, đào hoa ngoạn thủy phú nhai kỳ, xuân phong đề điểu đa tình tứ, ký ngữ lưu lang thả mạc phi.

/ Hái thuốc ở thiên thai đường đi hóa ra mê, hoa đào ngắm nước, câu phú hay, hẹn hò, gió xuân chim hót nhiều tình tứ, gửi lời bảo chàng Lưu hãy ở đừng về./

Quẻ 342 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 342 tự thận vận động cùng lúc hai trục: 3-4-8 và 4-2-9, rồi vận động toàn diện. Số 3 thuộc Gia đình, số 4 thuộc Phú quí và số 2 thuộc Hôn nhân, cả ba đều cát vượng. Số 3: Đào hoa ngoạn thủy phú nhai kỳ (Hoa đào ngắm nước, câu phú hay, hẹn hò). Số 4: xuân phong đề điểu đa tình tứ (Gió xuân chim hót nhiều tình tứ)

Cảnh đời nơi thiên thai quá đẹp, quẻ nhủ chàng Lưu ở lại. Ở lại hàm nghĩa thụ hưởng hiện tại. Nhưng quẻ không nói đến tương lại của nhân, của tâm của những quan hệ xã hội khuất sau lưng. Nên sự ở lại hay quy hương là sự chọn lựa của chàng Lưu.

Quẻ 342: Mệnh vận xuất nhập thế.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top