Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 341 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 341 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Bát Thuần Khôn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Song yến qui nam quốc,

Lai tầm vương tạ gia.

Hoa đường xuân trá tĩnh,

Tiến thử thác sinh nhai.

DỊCH NGHĨA

Song yến bay về với nước Nam,

Tìm nhà ở trọ cho đàng hoàng.

Cửa Vườn vương Tạ nơi thanh tịnh,

Từ đó sanh nhai được vững vàng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ gặp lại những chủ cũ, cơm áo nhờ đó mà có chỗ nương nhờ, ỷ cậy. Phải nên nhớ có nhờ người mới thành được việc, chớ có độc lập đang còn khó lắm. Người xin được quẻ này chớ nên tự đứng ra một mình dựng cờ chưng biển làm gì.

Con Yến về hướng nam, vì phương bắc mùa đông lạnh, nghĩa là hiện nay thời vận cũng như công việc cầu mưu đang gặp khó khăn, chưa được thuận tiện lắm. Vậy nếu muốn công việc được thông hanh thì phải tìm kẻ có khả năng giúp mình. Như con Yến muốn được chổ ở yên tịnh thì phải ở đậu nhà giàu sang của Vương Tạ. Do đó, sự cầu mưu của bạn, cần có sự giúp sức người khác mới nên.

Việc làm chưa nên, nhưng biết nương tựa, nương thế của bạn, thì mới thành công mỹ mãn. Biểu tượng: chim.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vận mệnh kiển hề thái vi, tai ương cập hề thân bì, vọng hoàng thiên hề bất cố ngã, ta ngã thân hề bệnh tư nguy.

/ Vận mệnh khốn ách là do thời, tai ương tới là thân thể mỏi mệt, ngưỡng vọng hoàng thiên chẳng đoái thân mình, than vãn cha mẹ con nay bệnh đã nguy./

Quẻ 341, âm dương thuận lý bất hòa. Số 4 âm gánh hai số dương. Ma trận 341 tự thân vận động trục 3-4-8, tiếp đến là trục 1-6-8, và trục 4-5-6, thuyền đời nghiệng thật khó có giải pháp cân bằng, số 1 khó lên được số 2 vận động ma trận tuần tự. Nên bảo: Số 4 nhược gánh hai vai số 3, gia đình, số 1, Sự nghiệp quá lâu, quá nặng nay đến lúc kiệt.

Quẻ 431: Hàm nghĩa nguy cơ: Nghĩa hẹp, bênh chứng nguy kịch, nghĩa rộng, công danh sự nghiệp đổ vỡ, khó cứu vãn. Giải pháp: Tu thân đức tin, thận trọng giải pháp hành xử.

Quẻ 341: Khoác trên người cái xiêm vàng, lớn, hạnh phúc đến ngưỡng, đứng cầu thêm danh vọng, giầu sang phú quý nữa. Nên xem trọng sức khỏe, tuổi trời và nạn ách.

Quẻ 341, hung cát tu thân.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top