Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 340 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 340 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Bát Thuần Khôn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Lưỡng nữ nhất phu,

Thượng hạ tương pháp.

Ấm khí thừa dương,

Dụng thị hao hư.

DỊCH NGHĨA

Hai cô gái lấy một chồng,

Tương thân tương ái một lòng với nhau.

Đẻ ra chẳng có gì sao,

Nhưng trai sức bị tốn hao mỏi mòn.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ đàn bà dài lưỡi lắm lời, chỉ lấy dữ tợn tội ác làm đầu. Gà mái gáy sáng là một điềm bất tường chỉ có rối loạn gia chánh mà thôi. Tục ngữ có câu: Muốn rằng nhà cửa chẳng yên. Lấy cô vợ trẻ ắt thất liền cho coi. Người xin được quẻ này nên nhớ kỹ và suy nghĩ cẩn thận.

Quẻ ý nói, công việc cầu xin của bạn, đúng ra rất là hay lắm như một người có hai vợ lúc bắt đầu thì thấy sung sướng tốt đẹp lắm, nhưng khi lâu ngày rồi, sẽ thấy sự mệt nhọc mỏi mòn.

Vậy bạn cầu xin được quẻ này, hãy nghĩ đến hậu quả trong tương lai. Chớ vì cái sung sướng trước mắt mà cố tiến tới thì có hại, cần phải đo đắn suy nghĩ cho kỹ đừng vội vã tùng sự, để tránh những điều không hay cho mai sau.

Lúc đầu đoàn kết nhau. Càng về sau càng lộn xộn và nan phân. Thận trọng giao du và việc chung hùng, hợp tác làm ăn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Song yến quy nam quốc, lai tầm Vương, Tạ gia, hoa đường xuân nhật tĩnh, tạo thữ thác sinh nhai.

/Hai chim yến về phương Nam tìm đến nhà Vương, Tạ (nhà đàng hoàng) mà ở trọ, nhà đẹp, ngày xuân yên tĩnh, nương nhờ sinh nhai./

Quẻ 340 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 340 vận động trục 3-4-8 rồi đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 345. Quẻ 345 vận động cùng lúc ba trục 3-4-8, 4-5-6 và 3-5-7 rồi vận động toàn diện ma trận. Số 3 phương chính đông, thuộc mộc chấn là một yến, số 4, phương đông nam, thuộc phong tốn là hai yến, bay về phương nam tìm nhà Vương/ Tạ mà được hưởng sinh tồn sinh lý cát tường. Chấn và Tốn đều thuộc Đông tứ trạch, ở nhà Vương Tạ, tức là ở theo đông tứ trạch, Vương thuộc cửa Cảnh (ngọ), số 9, Tạ, thuộc cửa Khảm, số 1. Cư ngụ như vậy là đúng phong thủy nên lợi lạc tam tài.

Quẻ 340 tu thân phúc đức, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top