Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 339 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 339 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG HẠ

Bát Thuần Khôn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Nhất phiến ưu tâm vị khẳng hưu,

Hoa phùng xuân vũ điệm nan lưu.

Đắc ý hưu qui, thất ý hưu qui,

Tiên gia chỉ thử nhất trù mưu.

DỊCH NGHĨA

Tâm sự âu sầu vẫn chưa xong,

Xuân hoa gặp bảo sắc tiêu tùng.

Thành hay bại, hãy nên ngừng lại,

Diệu kế thần tiên cũng chí công.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ lá rụng về cội. Mọi người già đều chết. Vậy thì phú quý, bần tiện thảy chỉ là một giấc mộng, chẳng có nghĩa lý gì, cho nên lo lắng âu sầu, rút cục chỉ chuốt lấy khổ chứ có ít gì. Vừa chân vừa áo, đó là bí thuật của tiên gia. Người xin được quẻ này chẳng nên lo lắng bồn chồn mà cũng chớ nên hí hửng hớn hở lắm.

Tâm sự âu sầu chưa dứt, ý nói thời vận của bạn chưa hanh thông. Xuân hoa tuy đẹp mà lại gặp bảo, không còn sắc hương, vậy còn gì tốt đẹp nữa. Do đó, ý quẻ mách bạn rằng những việc cầu mưu, hãy nên ngừng lại trong lúc này là hay nhứt, nếu còn cố tiến tới, sẽ hao công, phí sức, mà không có gì tốt đẹp cả.

Vận bi, phải chờ đợi. Dù có tính toán, cũng vô bổ.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Lưỡng nữ nhất phu, thượng hạ tương khư, âm khí thừa dương, dụng thị hạo hư.

/ Hai gái chung một chồng, trên dưới chẳng bằng lòng, chỉ muốn trừ khử nhau, do âm khí thắng dương, nếu dùng cả hai hư hao tổn hại../

Quẻ 339, thuần dương. Ma trận 339 tự thân không vận động, đứng. Lưỡng nữ nhất dương, mâu thuẫn và bất thuận lý của quẻ trong bốn chữ ấy, cả ba (dù hai vợ, hai âm) cùng tranh dành cấu xé nhau tất họa ách phải xảy đến. Số 3 thuộc Gia đình, mộc dương, số 9 thuộc Danh Vọng, hỏa dương, mộc hỏa tương sinh, mộc sinh hỏa, cháy tới kiệt. Tình cảnh này chỉ có cách hóa giải duy nhất, nôm na là một vợ một chồng. Tình cảnh ba số dương 339, mà ma trận đứng, là thời cùa trì trệ, bế tắc, nguyên do là không có âm, cần cầu âm hóa giải, mà phải chắc chắn thuận lý thì âm mới nhập cuộc hóa giải. Rối rít, bưc mình quá, phải tiết chế dục vọng, tham lam, phải dũng cảm nhìn vào thực tế nguy nan khốn khó mà tìm lối thoát.

Quẻ 339, hung xấu, tu thân kiềm chế dục vọng.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top