Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 337 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 337 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Bát Thuần Khôn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Khôn

Nội Quái: Khôn

NGUYÊN VĂN

Thụ quân chi lộc,

Cửu giáng trinh tường.

Doanh nhi bất phúc,

Thủ chi nãi xương.

Vô đãi, vô kiêu,

Vĩnh bảo an khang.

DỊCH NGHĨA

Thọ quân lộc, đã lâu nay,

Đầy không đồ, giữ được mới hay cho người.

Chớ kiêu ngạo, chẳng nên lời,

Mai sau mới được cuộc đời an khang.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ có khai sáng thì dễ những lúc giữ gìn lại khó. Nếu không giỏi giữ gìn thì chỉ một vài đời là đã khổ đã sụp. Nhưng biết lấy gì để giữ? Lấy chữ cần và chữ gián. Cần nghĩa là siêng năng, gián nghĩa là biết nghe lời can gián khuyên bảo. Người xin được quẻ này nếu biết giữ sẽ gặp nhiều may mắn lắm.

Theo ý quẻ cho hay, phàm việc cầu mưu của bạn nên phải giữ mức trung dung, thì mới tốt đẹp cho sự cầu mong.

Giữ mực điều hòa và đạo nghĩa, thì cuộc đời êm đẹp. Về già càng an khang, hạnh phúc.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Vạn sự bất do nhân kế hiệu, nhất sinh tận thị mệnh an bài, mạc nghi sai, mệnh lý hữu thời tổng hữu phận, hà tu lục lục hỗn trần ai.

/Vạn sự không do con người toan tính. Sinh ra ở đời tất cả là do số mệnh an bài, đừng ngi ngờ. Mệnh lý có thời, thời có phận, sao còn lăn lóc chốn trần ai. /

Quẻ 337, thuần dương. Ma trận 337 tự thân vận động trục 3-7-5, rồi đứng. Số 3 còn lại vận động lên 4 theo bước ma trận. Nhấn mạnh, số 3 (Gia đình thuộc hiện tại), số 7 (Tử tức, thuộc tương lai), hiện tại và tương lai đều ở thế ma trận đứng. Vạn sự không do con người toan tính, mà do số phận an bài..Cải được số phận chỉ duy nhất pháp tu thân đức tin và hành phúc đức, tử tế.

Quẻ 337, tu thân phúc đức, tiểu cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi thăng tiến. Lợi hôn nhân, tử tức. Lợi tấn học nghiệp học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top