Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 336 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 336 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu,

Nhi kim thủy đắc quá than dầu.

Niên lai tâm sự tài thành tựu,

Khuất chỉ tòng tiền đa khả ưu.

DỊCH NGHĨA

Ba đào ngàn dặm độ cố châu,

Nay đến bờ rồi mới hết sầu.

Tâm sự bao năm nay toại nguyện,

Xưa kia nghĩ lại biết bao âu.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên mạo hiểm tiến tiến, lúc đầu tuy có nhiều điều kinh hồn táng phách, nhưng về sau được an nhiên ngồi hưởng, không còn lo ngại gì nữa. Lúc đó, càng ngồi nghĩ lại chuyện xưa, càng thấy ngán ngẩm, như không muốn nhớ tới nữa.

Thuyền nan một mảnh vượt ba đào trùng dương, đó là ẩn tả trên bước cầu mưu vấp biết bao gian nan, nhưng nay đã đến bờ, những cảnh gian hiểm đã qua, và đến lúc rủi đi may đến, ngày hân hoan đang chờ bạn đấy.

Vậy hãy nắm lấy thời vận hanh thông trong dịp này, cố gắng hăng lên để gặt hái thành quả công việc cầu mưu.

Qua bao gian nguy nay mới gặt hái được thành tựu tốt đẹp, từ nay khỏi lo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thụ quân chi lộc, cửu giáng trinh tường, doanh nhi bất phúc, thủ chi nãi xương, vô đãi vô kiêu, vĩnh bảo an khang.

/ Thụ lộc vua ban thưởng tốt lành từ lâu, đầy tràn mà không nghiêng đổ, giữ gìn sẽ mãi vinh xương, không trễ biếng, không kiêu căng, thí vĩnh viễn an khang /

Quẻ 336, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 336 không tự thân vận động. Đứng. Các việc Gia đình (số 3) và Quý nhân (số 6) cát tường, vững bền. Tuy nhiên các sự/việc thuộc Tam tài khác phải tu thân gầy dựng mà tựu. Số 3 thuộc Chấn mộc, số 6 thuộc khảm thủy, tuy ma trận không vận động, nhưng thủy mộc tương sinh, đã giữ được tương sinh thủy mộc hài hòa, không úng, không khô cạn, nên phúc còn dầy, còn được tựu, được hưởng ơn mưa móc của Càn Khôn. Ma trận cứ thong thả lên số 4 (Phú quý) mà vận động toàn diện ma trận.

Quẻ 336, tu thân thụ phúc lộc.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top