Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 335 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 335 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Tự tòng trì thủ định,

Công tại chúng nhân tiên.

Biệt hữu phi thường hĩ,

Tùng long đáo cửu thiên.

DỊCH NGHĨA

Sự việc từ khi đã vững bền,

Công lao dựng trước có ai hơn.

Sau này ắt gặp nhiều vui vẻ,

Bay thẳng trời cao đến chín tầng.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên lấy thủ làm chiến, lấy nhàn đợi nhọc, tự nhiên là có những chuyện vui mừng ngoài ý liệu kế tục mà tới. Theo rồng lên mây xanh là ý nói cao thượng. Người xin được quẻ này nếu thêu được kết quả nhất định là tốt.

Ý quẻ nói: công việc cầu xin của bạn hiện nay đã vững chắc, vì trước đây từng cố gắng chăm lo bỏ công nên sau sẽ gặt hái được nhiều kết quả, và sau này ắt sung sướng vô cùng như cưỡi rồng lên trời vậy.

Vậy công việc cầu xin của bạn hãy cố gắng và chăm lo, sau này sẽ thâu lượm nhiều may mắn, trời không bao giờ phụ lòng tốt đấy.

Sự nghiệp đã vững, tương lai càng vững hơn, công danh phú quý rõ ràng.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Viễn thiệp ba đào nhất diệp chu, nhi kim thủy đắc quá than đầu, niên lai tâm sự tài thành tựu, khuất chỉ tòng tiền da khả ưu.

/ Một chiếc thuyền con vượt sóng cả xa xăm, ma nay mới qua được đầu ghềnh, năm tới đây tâm sự mới thành tựu, bấm đốt tay từ trước đến giớ cũng nhiều suy nghĩ./

Quẻ 335, thuần dương. Ma trận 335 tự thân vận động trục 3-5-9, tiếp theo là trục 9-5-1, số dương xuất hiện đầy đủ, ma trận đứng lại. Ngẫm bước ma trận vận động từ tốn tuần tự, quẻ bảo mọi sự mới chỉ như con thuyền qua ghềnh khó khăn thôi, năm sau (niên lai) mọi việc mới tựu, tức là bước ma trận sẽ vận động từ 3, lên 4 rồi vận động toàn diện. Tương lai tựu được tương xứng với những lo lắng, cố gắng của quá khứ, bấm trên đốt tay mà biết.

Quẻ 335, tu thân cát lợi.

Đã qua thời bĩ tới thời thái. Lợi nghiệp học tấn học thi cử. Lợi kiến quý, lợi cầu quan, cầu tài, lợi mưu sự, hội sự, khuyếch trương phát triển.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top