Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 334 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 334 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Nhất đóa hoa chi diệm cánh phương,

Thanh hương phức úc thấu lan phương.

Thời phong xuy tống chung thành tiếu,

Hảo cứ điên tiền tiến kỷ trường.

DỊCH NGHĨA

Một đóa hoa đẹp lại thơm,

Tràn đầy hương nức loan phòng khắp nơi.

Gió thời thổi đến thành cười,

Ngâm ca cốc rượu cho tươi ý tình.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ Thời vận đã tới, ý xuân tự nhiên đã có. Công danh quyết được, dễ như trở bàn tay. Người xin được quẻ này cứ việc làm theo ý mình, nhất định được đại cát.

Theo ý quẻ cho biết cảnh tình của bạn hiện nay như cảnh hoa sắc hương nở rộ thơm phức khắp nơi, gió thanh đưa đến nỗi vui tươi nay chỉ lo ngâm ca ly rượu để xứng ý tình, mà chẳng còn phải băn khoăn nữa.

Vậy vận thời của bạn đã đến thời kỳ lên hương rồi, hãy cố gắng tiến hành mưu định là sẽ thuận buồm xuôi gió, vừa ý vẹn toàn.

Tốt đẹp, khí vận đến kỳ giàu sang, vinh hiển.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Tự tòng trì thủ định, công tại chúng nhân tiên, biệt hữu phi thường hỉ, tùy long đáo cửu thiên.

/ Từ khi trấn giữ được yên ổn, công danh được ở trên mọi người, nỗi vui này quá lớn, như theo rồng bay tới chín tầng mây./

Quẻ 334, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 334 vận động trục 3-4-8, số 3 còn lại lên số 4 theo bước ma trận, tự tin lên số 5 vận động trục 4-5-6, rồi vận động toàn diện ma trận. Hai số 3 thật vững chắc cho cung Gia Đình, lên số 4 vững chắc cho công danh phú quý. Hai căn bản này là bản chất thành tựu của đời người.

Quẻ 334, cát vượng tam tài.

Lợi tu chỉnh mộ phần gia tộc. Lợi an khang gia trạch.Lợi cầu tài, cầu quan, lợi kiến quí. Lợi nghiệp học, thi cử. Lợi tử tức thành đạt, hiếu nghĩa. Bất lợi tranh cãi kiện tụng, ích kỷ, thị phi.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top