Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 333 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 333 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thời biên da gian, chiến chiến căng căng,

Giới cẩn khủng cu, như lý hạc băng.

Tu thức tiền trình nguy dữ hiểm,

Nhất lung phong lý nhất chi đăng.

DỊCH NGHĨA

Giờ đây vận xấu hãy đề phòng,

Nguy hiểm đủ điều đừng tưởng không.

Nay cảnh như đèn trước khối gió,

Cần nên cẩn thận mới yên lòng.

LỜI BÀN

Quẻ này cho biết đi thì đi trên chông gai, ngồi thì ngồi trên đống kim nhọn, không còn một giờ nào, phút nào là có thể sơ hở lơi tay được. Người xin được quẻ này rất nên cẩn thận, lo lắng, sợ hãi, có thế mới mong tránh được những tai hại, lỗi lầm xảy tới ngoài ý dự liệu của mình.

Theo quẻ thơ nói trên, câu đầu tiên đã nói ngay thời vận của bạn ra sao rồi. Và câu thứ ba lại tả cảnh hiện nay của bạn như ngọn đèn dầu ở trước một luồng gió mạnh. Không biết tất mất hồi nào.

Vậy công việc cầu xin của bạn khó mà toại ý, và còn phải cẩn thận về tất cả sự sống hàng ngày, thì mới được bình yên.

Thời vận bất thông, nguy hiểm, thất bại dài dài, nên ẩn nhẫn chờ thời.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Nhất đóa hoa chi diễm cánh phương, thanh phương phức úc thấu lan phòng, thời phong suy tống chung thành tiếu, hảo cú diên tiền tiến kỷ chương.

/Đóa hoa tươi đẹp lại thêm hương, thoang thoảng mùi thơm ngát tới phòng, gió thổi đưa đi cười chúm chím, câu hay trước tiệc rượu vài chung./

Quẻ 333 thuần dương. Ma trận 333 tự thân không vận động. Số 3 thuộc Gia đình. Cung gia đình hưng thịnh, bền vững. Đương số tự bằng lòng hoàn cảnh, không còn tham sân si, vì vậy hạnh phúc được như nguyện. Ba lần số 3, dương, đẩy lên số 4 (Phú quý) quá thuận lợi, dể dàng, nhưng vẫn dửng dưng, vui sống với hiện hữu.

Quẻ 333, cát lợi tam tài.

Đức quẻ:/ Hoa một đáo từ đâu lan tỏa/ Mang mang hương khắp cả thư phòng/ Gió cười tủm tỉm hương phong/ Câu hay nhấp với vài chung rượu đời../

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top