Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 332 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 332 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Sơn cùng lộ chuyển mê,

Thủy cấp chu nan độ.

Vạn sự mạc cưỡng nvi,

Xuất xứ tao gian đố.

DỊCH NGHĨA

Núi tận lại đến đường cùng,

Thuyền nan khó vượt sông.

Đừng cưỡng cầu vô ích,

Chỉ hại và hao công.

LỜI BÀN

Quẻ này báo cho ta hay có lũ gian hung dữ hay ghen ghét, bao vây quanh ta để chờ đợi hại ta. Ta chỉ nên giữ gìn cẩn thận để tránh họa, chứ chớ nên vọng tưởng. Nếu ta biết tích đức hành thiện, thì cũng có thể vãng hồi khí số được.

Núi tận, lại đường cùng. Câu này đã kết luận cho rõ ràng về thời vận hiện nay của bạn ra sao rồi, chẳng còn gì bàn nữa, cũng như mấy câu tiếp sau, đều không được câu nào tốt.

Như vậy, tôi khuyên bạn hãy ngừng những mưu tính lại, nếu đã lỡ làm, cũng phải cẩn thận đề phòng cho chu đáo.

Thời vận dở, tính toán làm gì nữa, chờ vận bĩ qua mới mong tính. Bồn chồn hoạt động vô ích.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thời biến đa nan, chiến chiến căng căng, giới cẩn khủng cụ, như lý bạc băng, ta thức tiền trình nguy dữ hiểm, nhất lung phong lý nhất chi đăng.

/ Thời biến loạn nhiều khó khăn, lòng nơm nớp, cẩn thận, sự sợ hãi như xéo lên lớp băng mỏng, nên biết rằng: Trên bước đường đi những nguy cùng hiểm, khác nào một ngọn đèn trước luồng gió mạnh./

Quẻ 332 âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 332 tự thân không vận động. Đứng. Nhìn bước ma trận mà thấy thời biến khó khăn nhường nào, hai lần số 3 (Gia đình) mà vẫn trở về số 2 (Hôn nhân), thật chẳng ra làm sao, khó khăn, luẩn quẩn, bế tắc, trì trệ..Cố vận động thì số 2 sau cùng lại cũng chỉ một đường lên số 3..Tạo nghiệp nặng quá!

Quẻ 332, hung xấu, tu thân.

Đức quẻ:/ Thời biến loạn nhà sao không động/ Chân lội trên băng mỏng sang sông/ Hiểm nguy gian khó khôn chừng/ Ngọn đèn trước gió mở lòng mà che./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top