Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 331 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 331 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Trạch Tổn

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Đoài

NGUYÊN VĂN

Thế đạo ta kinh cực,

Nhân tình mỗi dụng ta.

Lợi danh như hữu lộ,

Cần khổ trục sinh nhai.

DỊCH NGHĨA

Đường đi gai góc biết bao,

Nhân tình thế thái hơi nào mà than.

Công danh ai nấy một đàng,

Cần cù lo sống, chớ màng chuyện ai.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ điếm đủ mùi nguy hiểm, trải khắp cảnh tang thương. Suốt đời cần khổ mới dành dụm được đôi chút. Thế mới biết việc không trải không biết khó.

Theo quẻ mách rằng: sự cầu mưu của bạn như đường đi có nhiều gai góc, khó được như ý. Vì vậy, đừng vì đó mà than thở và buông xuôi việc cầu. Ngược lại, trong công việc không kể gian nan, cứ tiến tới ắt sẽ được toại chí phần nào trong đời sống, đừng quá tham vọng làm cái gì quá sức mình, thì mới nên.

Công việc làm khó khăn chớ trách thế thái nhân tình làm gì, cứ cố gắng, có ngày cũng làm nên.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Sơn cùng lộ chuyển mê, thủy cấp chu nan độ, vạn sự mạc cưỡng vi, xuất xứ tao gian đố.

/ Vào núi đến cùng đường thời mê, nước chảy mạnh thuyền khó vượt qua, muôn việc chớ nên cưỡng làm, ra khỏi chỗ là gặp kẻ gian ganh ghét./

Quẻ 331, thuần dương. Ma trận 331 tự thân không vận động. Số 3 thuộc Gia đình, số 1 thuộc Sự nghiệp, Quẻ khởi hai nhịp số 3 lại quay về số 1, khởi ma trận đầu. Gia đình quá giầu có chăng hay do quá ỷ lại vào gia đình mà không muốn tự lập? Cũng may còn nghĩ kịp, sau hai nhịp số 3, kịp khởi lại ma trận, từ số 1, lên số 2, gặp lại số 3 (hai số 3) lên 4 vận động toàn diện ma trận. Sự thức ngộ không đơn giản, thực khó khăn đấy, vì việc xoay trục ma trận này ví cảnh vào núi đã đến cùng đường, gặp thác ghềnh thả thuyền trôi, những việc làm này vẻ như quá sức, phải tu thân mà vượt tránh họa ách, ganh ghét đố kỵ của thế thái nhân tình.

Quẻ 331, hung cát tu thân.

Đức quẻ: /Nơi sơn cùng làm sao tìm lộ/ Chốn thác ghềnh thuyền nhỏ sao qua/ Việc làm chớ gượng xông pha/ Ghét ganh ganh ghét liệu mà phòng thân/

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top