Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 330 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 330 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ TRUNG

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Lục

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê,

Trùng trùng xuân sắc thượng sài phi.

Hoành kim bất tận gia vân phú,

Hà tất khu khu tiển cẩm y.

DỊCH NGHĨA

Mưa vừa tạnh, sáng chiếu bờ sông,

Xuân sắc tràn, hương khắp ruộng đồng.

Đâu thiếu bạc vàng nhà triệu phú,

Khép thềm áo gấm cho phiền lòng.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tài vận đều hanh thông, nhất định thành cự phú, hố vàng, tiền hoài chẳng hết. Giàu thì có nhưng danh thì không, bởi thế người xin được quẻ này đừng hy vọng về quan tước, nhưng lại hy vọng nhiều về giàu có tiền bạc. Đây là một quẻ đại cát.

Mưa quá sáng chiếu bờ sông, là cảnh tươi đẹp. Quẻ ý nói vận thời của bạn đã được hanh thông, nói rõ hơn là rủi đã đi, mà may đã đến, và từ đây về sau chẳng còn âu lo gì nữa, cứ chiếu theo dự định cầu mưu tiến tới ắt thấy ngày toại nguyện. Chớ nên khen thèm cái tốt đẹp của người ta, thời đến ta cũng như người, mà cần gì phải thèm thuồng.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, thời vận thông hạnh, không còn lo gì nữa?

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Thế đạo đa kinh cức, nhân tình mỗi dụng ta, lợi danh các hữu lộ, cần khổ toại sinh nhai.

/Đường đời phần nhiều gai góc, tình người mỗi mỗi than phiền, lợi danh đều có đường riêng, vậy cứ chịu khó cần lao, là có sinh nhai đầy đủ./

Quẻ 330 âm dương thuận lý chưa hoàn thành. Ma trận 330 đứng. Cơ may, số 0 còn lại có năng lực dịch biến thành 5, lập được quẻ 335. Quẻ 335 vận động trục 3-5-7, số 3 còn lại theo bước ma trận lên số 4, kết trục 3-4-8, rồi vận động toàn diện.

Chân lý của quẻ: Lợi danh các hữu lộ/ Cần khổ toại sinh nhai/ Nghĩa rằng: Lợi danh nào cũng có lối/cách đi riêng, nhưng tựu trung vẫn là phải gian khó cần lao, tu thân luyện chí mà thành tựu.

Quẻ 330 tu thân phúc đức, tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top