Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 329 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 329 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Ngũ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Cô dương vi hề, quần âm dật hề,

Lực ký đàn hề, tương bất khả mao hề.

Chân cẩn thân hề,

Nghi khả bảo hề.

DỊCH NGHĨA

Dương khí tan tành âm khí vương,

Người nay sức yếu khác ngày thường.

Nào còn sống được tám mươi tuổi,

Cẩn thận quanh mình mới cửu trường.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ Cô dương không thể địch nổi quần âm cho nên phải xa lủ tiểu nhân, phải tránh hết nữ sắc. Phải cẩn thận lời nói đến việc làm, giữ mình cũng phải cẩn thận nữa để mong rằng sống được cuộc đời êm ấm ngay cả đến cái chết hết sức chú ý đến lời răn đó mới được.

Ấm thịnh dương suy không được quân bình, đó là nói thời vận xấu, công việc làm ăn đều bị bế tắc. Quẻ khuyên rằng phàm mưu cầu việc gì, cần phải cẩn thận chu đáo, nếu sơ ý sẽ hư hỏng, không có kết quả tốt đẹp. Như câu thứ ba của quẻ nói nào sống được tám mươi tuổi, là ẩn ý nói việc cầu mưu khó được như ý muốn.

Thời vận đang hên, hóa xui, đề phòng bị phá hoại, và giữ gìn đạo đức mới hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Hiểu vũ sơ tình ánh bích khê, trùng trung xuân sắc thượng sài phi, hoàng kim bất tận gia ân phú, hà tất khu khu tiện cẩm y.

/ Mưa sáng sớm vừa tạnh, suối biếc ánh ra, sắc xuân hàng lớp bao trùm lên cửa ngõ mái nhà tranh, hoàng kim chẳng phải chỉ có ở những nhà giầu có, vậy hà tất phải khư khư tham muốn áo gấm hoa./

Quẻ 329, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 329 tự thận vận động trục 2-9-4, tiếp sau là trục 3-4-8, rồi vận động toàn diện.Trục 2-9-4 (Hôn nhân/ Danh vọng/ Phú quý), đây là trục lộc, trên thiên bàn ma trận là trục mưa nắng của trời. Số 3 (Gia đình) hàm ý mọi nhà đều được hưởng vô tư, công bằng mưa nắng của trời, phải hiểu cái lẽ ấy của trời mà nắm cơ hội, chớ bỏ lỡ, mà được thành tựu. Nên thay đổi cách đánh giá về hạnh phúc, với câu: hoàng kim chẳng phải chỉ có ở những nhà giầu có..

Quẻ 329, tu thân tiểu cát.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top