Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 328 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 328 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Tứ

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Báo biến thành văn thái,

Thừa long phúc tự trăn.

Xích thân thành phú quý,

Sự sự đắc chấn tân.

Con beo nay đã nổi rằn,

DỊCH NGHĨA

Thành rồng phước lắm xoay vần đến nay.

Nghèo thành phú, thật vui thay,

Mọi điều mới mẻ từ rày yên vui.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ tay trắng làm nên, không có gì tốt đẹp mà không có đủ. Beo thì biến sắc, rồng thì bay lên không, cảnh tượng rực rỡ huy hoàng. Nếu có thể gắng sức tiến tu, ắt cuộc đời hanh thông giàu sang chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đây là quẻ thượng cát.

Ý quẻ cho hay rằng người cầu được quẻ này rất tốt giống như beo đã đến hồi trưởng thành, như cõi rồng, tay trắng trở thành giàu, nghĩa là tất cả đều thay đổi.

Như vậy việc cầu xin của bạn đều được như ý nguyện, không có gì đáng lo, nhất là về tình duyên thì thật tốt.

Thời vận hanh thông, lên như diều gặp gió, chẳng còn gì lo nghĩ nữa.

Biểu tượng: beo.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Chân dương vi hề, quần âm đạo hề, lự ký đàn hề, tương bất khả mạo hề, chân cẩn thận hề, nghi khả bảo hề.

/ Chân dương côi cút nhỏ bé, thì mọi âm sẽ nổi lên như đạo tặc, sức đã hết sẽ không thể mạo hiểm, phải cẩn thận, nên khá giữ gìn../

Quẻ 328, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 328, tự thân vận động hai trục 3-8-4 và 2-8-5, rồi vận động toàn diện. Khi xuất hiện trục 3-8-4, là xuất hiện số 4 âm, công với hai số âm của quẻ (2 và 8) thành ba âm, quần âm, vây quanh một số 3 dương, thế dương quá nhược (đơn côi) bị vây quanh bở ba số âm, quá cường, nên dương phải kiệt. Tình cảnh âm dương hỗn loạn, khiến số 2 (Hôn nhân), số 3 (Gia đinh), số 8 (trí thức) và số 4 (Phú quý) đều lâm thế gãy đổ, chia ly, nợ nần, con cái bỏ học quậy phá. Trục 4-5-6 xuất hiện với số 5 (Đức tin) cần được đặc biệt bảo trọng, giữ gìn và dụng dịch phá thế hỗn loạn âm dương.

Quẻ 328, hung xấu, đặc biệt sức khỏe, tuổi trời.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top