Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 327 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 327 của Khổng Minh Thần Toán

THƯỢNG THƯỢNG

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Tam

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thư trung hữu nữ nhan như ngọc,

Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.

Độc tận ngũ xa thư,

Chí nguyện tự năng túc.

Hà tất tiêu lao,

Tâm trung mang lục.

DỊCH NGHĨA

Trong sách gái nàng xinh như ngọc,

Nhà vàng trong đó đượm vàng son.

Năm xe sách vở đọc cho hết,

Toại nguyện công thành phải mỏi mòn.

LỜI BÀN

Quẻ này ngụ ý ngọc chẳng giũa chẳng thành đồ, người chẳng học chẳng sung sướng. Sức học của mình đã quá đủ.

Bài thơ của quẻ, ẩn ý nói rằng, những việc cầu mưu của bạn rốt cuộc sẽ được toại nguyện thành đạt một cách vô cùng tốt đẹp, như được gái đẹp nhà vàng vậy.

Song bạn phải cố gắng không ngừng thì mới nên, nhưng phải đọc hết năm xe sách vở tính toán cho mình thì mới mong.

Vậy, bạn phải nuôi chí và phải có nghị lực cố gắng tiến tới, ắt sẽ thành công rực rỡ.

Thời vận thông, mọi việc suông sẽ, chỉ cần phải rèn luyện tài đức thêm, càng tốt hơn.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa:Báo biến thành văn thái, thừa long phúc tự chăm/ xích thân thành phú quí/ sự sự khả hề tân. /Thân báo biến thành văn vẻ đẹp, cưỡi rồng thì phúc tự nhiên đến, thân trần trụi mà trở thành giầu sang, mọi việc có thể thành mới mẻ tất. /

Quẻ 327, Âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 327 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-7-5, và 2-7-6, rồi vận động toàn diện. Số 3 là Gia đình, số 2 là Hôn nhân, số 7 là Tử tức, tuy ba mà một, ba sự này nhất nhất đều thành tựu. Chúc mừng. Trên hình lốt báo đã hiện vẻ văn họa, hàm nghĩa vẻ ngoài cái tốt đẹp đã hiện ra, cưỡi rồng bay là phúc đến tự nhiên, có chí cưỡi rồng thì tất có cơ hội lập nên nghiệp. Quẻ dành cho người có ý chí lớn, có thể Bạch Thủ Khởi Thiên Kim / Tay trắng làm ra ngàn vàng.

Quẻ 327, tu thân phúc đức, đại cát.

Lợi tam tài phước lộc thọ, lợi đi xa cầu tài. Lợi thăng tiến. Lợi hôn nhân, tử tức. Lợi tấn học nghiệp học, thi cử.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top