Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 326 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 326 của Khổng Minh Thần Toán

TRUNG TRUNG

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Nhị

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thử phục huyệt, bản tự ninh,

Nhất lộ thủ, miêu tức căn.

Dương oai thân trảo.

Thử tán tàn tịnh.

DỊCH NGHĨA

Chuột nằm trong ổ mới yên thân,

Xuất đầu lộ diện chẳng được lành.

Ằt bị con mèo theo đuổi bắt,

Rồi tiêu tánh mạng khó thoát sanh.

LỜI BÀN

Quẻ này khuyên ta nên ẩn không nên hiện, nên lánh không nên chường mặt ra, nên nhường không nên tranh. Hiện thì miệng lưỡi tới, tranh thì thị phi sinh. Gây miệng lưỡi thị phi nếu gặp phải thứ dữ như chuột gặp phải mèo thì thử hỏi có đáng sợ không? Bởi thế, người xin được quẻ này rất nên lấy đó làm răn.

Theo ý quẻ nói hiện nay vận thời của bạn vẫn còn bế tắc nên tất cả mưu cầu khó được như ý và khuyên bạn hãy rán chờ đợi một thời gian nữa, để xem sao thì tốt hơn, nếu không sẽ như con chuột không chịu nằm trong hang ổ, ắt bị mèo săn bắt ăn thịt đấy.

Vậy bạn nên yên giữ cách sống một thời gian nữa là hay hơn.

Ẫn nhẫn chờ thời, chớ hoạt động e bị thất bại và nguy hiểm. Đời người không chỉ một ngày có thể làm nên sự nghiệp thì hơi nào lo. Miễn có chí, thì việc sau cũng thành.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thư trung hữu mỹ nhân như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, độc tận ngũ xa thư, chí nguyện tự năng túc, hà tất tiêu lao, tâm trung mang lục.

/ Trong sách có người đẹp như ngọc, trong sách sẵn có nhà vàng chói, đọc hết năm xe sách, chí nguyện tự đầy đủ, hà tất phải mặt sạm, mệt tâm, lòng chộn rộn. /

Quẻ 326, âm dương thuận lý hoàn hảo. Ma trận 326 vận động trục 2-6-7, tiếp sau là trục 3-7-5, rồi đến 4-6-5, rồi vận động toàn diện ma trận. Vận động từng trục, chậm dãi, cẩn trọng, mọi việc toan tính kỹ lưỡng. Quẻ 326 tốt đẹp tam tài. Khi vận động trục 2-6-7 bảo là Trong sách có người đẹp như ngọc. Vận động trục 3-7-5 bảo là Trong sách sẵn có nhà vàng chói. Vậy cớ chi còn bận tâm lo nghị chuyện giàu sang?

Quẻ 326, tu thân mà cát vượng.

Đức quẻ: / Trong sách có mỹ nhân/ Trong sách có nhà vàng/ Đọc hết năm bồ sách/ sự nghiệp rồi vẻ vang/ Cớ chi sức mỏi mệt/ Để chí trai bẽ bàng./

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top