Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ SỐ 325 - Khổng Minh Thần Toán

Dưới đây là lời giảng Quẻ số 325 của Khổng Minh Thần Toán

HẠ HẠ

Sơn Hỏa Bí

Động Hào Nhất

Ngoại Quái: Cấn

Nội Quái: Ly

NGUYÊN VĂN

Thê tiền phu hậu nhất động hành,

Hảo tỷ tiên cơ triệu dĩ minh.

Quân nhược hữu tình tu thiết ký,

DỊCH NGHĨA

Mười năm quên nghĩa chẳng quên lòng.

Chồng sau vợ trước nay cùng đi,

Triệu chứng biết rồi còn gì cãi.

Có tình thì người nên phải nhớ,

Mười năm ơn nghĩa hãy nên ghi.

LỜI BÀN

Quẻ này chủ việc giao thiệp với người, cần phải có nghĩa có chung. Rất kỵ chuyện vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Bất luận vợ chồng bè bạn, chủ khách, tất cả điều phải thế. người xin được quẻ này phải nhớ kỹ lời khuyên này.

Theo chữ Hán chồng là thuộc tử, vợ là thuộc nữ, nữ trước chồng sau thì là chử Hảo, như vậy quẻ mách rằng những việc cầu xin bạn đều được tốt lành cả. Chẳng có gì trở ngại, song quẻ cũng có nhắc rằng khi toại nguyên công thành hãy nhớ đến công ơn kẻ giúp ta, và phải giữ lấy lẽ phải phước đức thì mới yên lành.

Sự sự hanh thông, sự nghiệp nên hồng, nhưng phải nhớ lại người đã giúp ta nên công và phải toàn đạo đức, mới hay.

Tham khảo thêm lời giải từ ma trận 384

Lời xưa: Thử phục huyệt bản tự ninh, nhất lộ thủ, miêu tức cấn thân uy dương trảo, thử táng tàn sinh.

/Chuột nấp trong hang được yên ổn. một khi ló đầu ra mèo vươn mình theo gót, dơ móng vuốt là đời chuột tàn./

Quẻ 325, âm dương thuận lý hoàn hảo.

Ma trận 325 tự thân vận động cùng lúc hai trục 3-5-9 và 2-5-8, rồi vận động toàn diện.

Quẻ 325, số 2, cung Hôn nhân, tính phản trắc cao, giao hoan với số 3 mà lòng thông với số 5 cùng hội cùng thuyền thổ. Ma trận vận động, cảnh ngộ của chuột trong hang là đầy đủ, sung sướng, nhưng lòng còn tham muốn, chủ quan với cảnh ngộ sung sướng ấy, mất cảnh gíac, khoe khoang tự mãn, chỉ cần thò cái đuôi ra ngoài lập tức mèo rình ngoài hang, vồ ngay là tiêu đời. Số 2 thuộc Hôn nhân, số 3 thuộc Gia đình, cẩn trọng thì hai điều này tốt, bất cẩn thì xấu.

Quẻ 325, hung cát song hành, lợi tu thân.

Lợi bình an thiên hạ. Lợi nghiệp học tấn học thi cử. Lợi kiến quý, lợi cầu quan, cầu tài, lợi mưu sự, hội sự, khuyếch trương phát triển. Bất lợi tranh cãi kiện tụng, tham lam.

(Theo tài liệu: Giải Mã Ma Trận Dịch Học Ứng Dụng - tác giả Nguyễn Nguyên Bẩy)


Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top